جمعه، ۱۷ مهر ۱۳۹۴, ۱۳:۵۷
جستجو
 
ژورنال
فصلنامه علمی پژوهشی بهبود
سامانه پژوهشی بهسان
بانک های اطلاعاتی
آیکونخدمات الکترونیکی 
آیکونبانک صادرات 
برنامه پزشک خانواده 

  آیین نامه های اداری 

  آیین نامه های آموزشی   

  دانشکده های پزشکی 
  دانشکده های کرمانشاه 
  

ورود به سایت

 

12

 تقویم دانشگاهی

اتوماسیون اداری

 
مکاتبات الکترونیکی (گیشه)  
فضای مجازی     
پیام کوتاه92   
2   

20

بیمه میهن

وب دا

10

  گالری    

  لینکهای مفید    

  

Email

 e-mail

 

اخبار آموزشی و پژوهشیآیین نامه ها و بخشنامه هامنابع اینترنتیشرح فرآیندها 

    
منابع الکترونیکی
           پایگاههای اطلاعاتی                                مجلات الکترونیکی 
منابع الکترونیکی 2 منابع الکترونیکی 14 فیلم سلامت منابع الکترونیکی 5   منابع الکترونیکی 8
منابع الکترونیکی 1 منابع الکترونیکی 16 پورتال کتابخانه  jurnal مجله دانشگاه
منابع الکترونیکی 6 inlm تامین منابع  منابع الکترونیکی 13  منابع الکترونیکی 11
منابع الکترونیکی 12 منابع الکترونیکی 9 آرم3  منابع الکترونیکی 7 ISI
منابع الکترونیکی 3 منابع الکترونیکی 10 منابع الکترونیکی 4  نشریه sci