تعاریف کلی و اطلاعات دانشگاه

فصل اول

تعاریف کلی و اطلاعات دانشگاه

 

مقدمه : به منظور ارتقاء بهره وری ، کاهش زمان گردش کاری و راهنمایی دانشجویان محترم رشته پزشکی ، بدینوسیله راهنمای تحصیلی بشرح ذیل تدوین و امید است این راهنما در تسهیل امور دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی کارآیی لازم را داشته باشد.

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :

موسسه ای است آموزشی و پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف پزشکی است به انجام آموزش و پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می پردازد . هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود که این دانشگاه دارای دانشکده های پزشکی داروسازی پرستاری مامایی و پیراپزشکی بهداشت و دوره های شبانه میباشد .

 

دانشکده :

واحدی از یک دانشگاه است که حداقل از سه گروه آموزشی تشکیل میشود که این دانشگاه دارای 11 گروه علوم پایه و 16 گروه بالینی میباشد . لازم بذکر است که دانشکده کرمانشاه در سال 1354 و به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه رازی تاسیس شد و در سال 1365 با تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تبدیل گردید .

 

گروه آموزشی :

عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه میباشد که شامل گروههای علوم پایه و بالینی بوده که در این دانشگاه شامل گروههای مشروحه ذیل میباشد :

گروههای علوم پایه : آمار زیستی بیوشیمی بهداشت و پزشکی اجتماعی پاتولوژی تربیت بدنی زبان علوم تشریحی ( شامل بخشهای آناتومی جنین شناسی بافت شناسی ) فیزیولوژی ، فارماکولوژی فیزیک پزشکی میکروبیولوژی (‌شامل بخشهای باکتری شناسی ویروس شناسی انگل شناسی قارچ شناسی و حشره شناسی-ایمنی شناسی ) معارف اسلامی .

 

گروههای بالینی : اطفال ارولوژی ارتوپدی بیهوشی پوست جراحی عمومی جراحی مغز و اعصاب چشم پزشکی داخلی روانپزشکی رادیولوژی زنان و زایمان عفونی قلب گوش و حلق و بینی نورولوژی .         

( هر گروه آموزشی دارای مدیر گروه معاون آموزشی گروه اعضاء هیئت علمی کارشناس کاردان ( منشی گروه در گروههای علوم پایه ) و ( سوپروایزر آموزشی در گروههای بالینی ) میباشد .

 

توجه :در گروههای بالینی سوپروایزر آموزشی وظیفه حضور و غیاب برگزاری امتحان پایان بخش کنترل برنامه های آموزشی هماهنگی جهت برگزاری کلاس توجیهی در ابتدای هر بخش جهت کارآموزان و کارورزان هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کلاسهای تئوری بالینی ارسال لیست حضور و غیاب دروس تئوری بالینی به دانشکده ارسال نمرات و انجام کلیه مکاتبات گروه و ... را برعهده دارد .

 

اداره آموزش :

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی را برعهده دارد که در این دانشگاه وظایف اداره آموزش دانشکده و دانشگاه بشرح ذیل میباشد :

وظایف آموزش دانشگاه : ثبت نام دانشجوی جدیدالوورد و ارائه معرفینامه به امور دانشجویی آموزش دانشکده و خدمات ماشینی بررسی و کنترل مکاتبات ارسالی از دانشکده ها و ارسال به دانشگاههای دیگر و بالعکس بررسی و کنترل مجدد پرونده دانشجویان صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت اداره گذرنامه و راهنمایی و رانندگی معرفی دانشجویان فارغ التحصیل به اداره فارغ التحصیلان دانشگاه و ... .

وظایف آموزش دانشکده : تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی در هر ترم انتخاب واحد برگزاری امتحانات جمع آوری نمرات صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ( بجز صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت اداره گذرنامه و راهنمایی و رانندگی که توسط آموزش دانشگاه انجام میشود ) بررسی پرونده دانشجویان در هر ترم و اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به آموزش دانشگاه اعلام گزارش مشروطی به دانشجو ، دانشگاه و امور دانشجویی معرفی دانشجویان به امتحانات علوم پایه و پره انترنی تعیین سهمیه 1 % - انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و معرفی آنان به آموزش دانشگاه و ... .

 

* مقاطع مختلف رشته پزشکی که شامل علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی ،‌استاژری و انترنی می باشد که در آموزش دانشکده این دانشگاه هر مقطع تحصیلی دارای یک مسئول بوده که کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان را زیرنظر مسئولین آموزشی ( معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی و رئیس آموزش ) انجام داده و پس از تسویه آن مقطع پرونده و بگ تسویه دانشجو را به مسئول مقطع بعدی جهت انجام امور آموزشی دانشجو در آن مقطع ارائه می نماید . لازم به ذکر است که به دانشجویان مقاطع استاژری و انترنی در ابتدای شروع هر مقطع Log Book  ( گزارش روزانه فعالیت آموزشی ) ارائه میگردد که پس از اتمام هر بخش می بایست توسط گروه مربوطه تائید و ممهور به مهر آن گروه شده و در پایان هر مقطع به آموزش تحویل داده شود تا دانشجو بتواند مقطع بعدی را شروع کرده و یا فارغ التحصیل گردد .

 

دروس : دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی و اختصاصی ( پایه و تخصصی رشته ) و از نظر اراتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل از لحاظ تعلیم و تدریس به دروس نظری عملی کارآموزی کارورزی تقسیم میشود .

 

دروس عمومی : این دروس بمنظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی و رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی می باشد .

دروس اختصاصی : این دروس به دو دسته ، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم میشود :

الف ) دروس پایه : دروسی است که برای آماده کردن دانشجو ، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی عرضه میشود .

ب ) دروس تخصصی ‌: دروسی است که صرفاَ‌ به منظور ایجاد و افزایش کارآیی های علمی و عملی یک رشته تدریس میشود .

دروس پیشنیاز : دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است . در صورتیکه دانشجویی درس پیشنیاز را قبلاَ اخذ نموده ولی نمره قبولی کسب ننموده باشد میتواند آن درس پیشنیاز را برای بار دوم بصورت همنیاز بگذارند . در مورد دروسی که پیشنیاز آن بیش از دو درس است در صورتیکه گذراندن دروس پینشنیاز بصورت متوالی باعث افزایش طول دوره دانشجویی گردد دانشجو می تواند در طول دوره تحصیلی خود فقط یکی از دروس پیش نیاز را با تائید شورای آموزشی بصورت همنیاز بگذراند .

 

دروس کارآموزی : دروسی است که در محیط کار واقعی ( مراکز آموزشی درمانی ) برای آموزش  مهارتهای عملی ارائه میشود .

 

دروس کارورزی : دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه میشود .

 

کارگاه مهارتهای بالینی : در پایان مقطع استاژری و بعد از برگزاری امتحان جامع پیش کارورزی و قبل از شروع دوره انترنی این کارگاه به مدت یک هفته برگزار شده که حضور دانشجو در این کارگاه برای شروع دوره انترنی الزامی است در این کارگاه دانشجو توسط گروههای مختلف بالینی مهارتهای لازم را جهت شروع دوره انترنی کسب می نماید .

 

استاد راهنما : استاد راهنما یکی از اعضاء هیئت علمی است که مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان را در زمینه مشکلات آموزشی ، پژوهشی و فردی بر عهده دارد . لازم به ذکر است که کلیه فرم های انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف تکدرس ( حذف اضطراری ) دانشجو میبایست توسط استاد راهنما تائید گردد .

توجه : اداره آموزش از پذیرش فرمهای مذکور که به تائید استاد راهنما نرسیده باشد معذور است .

 

نماینده دانشجویان :‌ دانشجویان ورودی یک سال می بایست از طریق رای گیری یکنفر از دانشجویان را بعنوان نماینده آن ورودی انتخاب و به اداره آموزش معرفی نمایند . این فرد رابط بین دانشجویان و آموزش بوده و مشکلات کلی آموزشی را به اطلاع مسئولین رسانده و نتایج آن را به دانشجویان منتقل می کند . لازم بذکر است که مشکلات فردی دانشجو میبایست از طریق خود دانشجو پیگیری گردد .

 

شواری صنفی : به منظور بهبود بخشیدن به شرایط زندگی دانشجویان و بستر سازی مشارکت دانشجویان در امور صنفی و رفاهی دانشجویی ، شوراهای صنفی دانشجویان به حمایت دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی براساس آئین نامه مربوطه تشکیل میگردد که این شورا ساختاری متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که از طریق انتخابات و در چارچوب آئین نامه شورای صنفی دانشجویان انتخاب میشوند .

 

امتیاز 1%  و 2 % و 3 % رتبه برتر دانشگاهها : یک درصد رتبه اول هر دانشگاه در صورتیکه تا تاریخ 31 شهریور ماه سال مربوطه فارغ التحصیل شوند ، میتوانند قبل از انجام خدمات قانونی جهت در شرکت در امتحانات پذیرش دستیاری ثبت نام نمایند . لازم بذکر است که جهت محاسبه 1% ، معدل کل دوره پزشکی عمومی ( بدون احتساب معدل دوره کارورزی ) و نمره امتحان جامع پیش کارورزی مدنظر قرار میگیرد .

 

گردش کار در اداره آموزش دانشکده پزشکی

 

الف ) نامه های ارسالی به دانشکده :

·   هر نامه آموزشی که به دانشکده ارسال میشود ، ابتدا میبایست در دبیرخانه دانشکده در کامپیوتر ثبت شود ( لطفاَ شماره نامه خود را جهت پیگیریهای بعدی یادداشت و در زمان مراجعه به دبیرخانه دانشکده همراه داشته باشید . )

·   نامه از طریق اتوماسیون می بایست توسط رئیس دانشکده ، یا یکی از معاونین آموزشی علوم پایه یا بالینی ( بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشجو ) و رئیس آموزش رویت و دستور لازم داده شده و سپس به یکی از مسئولین مقاطع تحصیلی آموزش ارائه گردد .

·   پس از بررسی پرونده دانشجو توسط مسئول مقطع ، نامه توسط رئیس آموزش تائید و سپس تایپ شده و پس از کنترل صحت آن توسط تنظیم کننده ، توسط یکی از معاونین امضاء و به دبیرخانه جهت ارسال به دانشگاه و یا مراکز وابسته به دانشگاه ارائه خواهد شد .

توجه : هیچگاه نامه صادره از دانشکده را مستقیماَ به دانشگاههای دیگر ارائه ننمائید چون دانشکده حق مکاتبه مستقیم با دانشگاههای دیگر را ندارد .

 

ب ) درخواست دانشجو :

* در صورتیکه دانشجویی درخواست مهمانی ، انتقالی ، جابجایی ، گواهی اشتغال به تحصیل و یا هر درخواست آموزشی دارد می بایست تقاضای خود را به عنوان معاون آموزشی و به دبیرخانه دانشکده جهت ثبت در کامپیوتر ارائه نموده و پس از ارائه دستور ایشان به رئیس آموزش و سپس مسئول مقطع ارجاع شده و پس از بررسی پرونده دانشجو ، مکاتبه لازم طبق قوانین آموزشی انجام و مراحل تائید و تایپ و ثبت نامه طبق بند الف صورت میگیرد .

توجه : لطفاَ به اطلاعیه های ثبت شده در تابلو اعلانات مقطع توجه فرمائید زیرا اداره آموزش فقط از طریق تابلو اعلانات ، بخشنامه ها و اطلاعات اموزشی و برنامه های هفتگی و امتحانی و نمرات و ... را به اطلاع دانشجو می رساند .