پیام مدیر گروه

 

فیزیک پزشکی در قالب ساده ترین تعریف عبارتست از کاربرد اصول و پدیده ها و روشهای فیزیک در تشخیص و درمان بیماریها ، به عبارت دیگر فصل مشترک و یا گذرگاه ارتباطی بین علوم فیزیک و پزشکی می باشد . با توجه به ابعاد گوناگون و گسترش دانش فیزیک پزشکی ، این رشته کاربرد وسیع و اجتناب ناپذیری در آموزش دوره های علوم پایه و کاربردهای بالینی و بیمارستانی دارد ، بطوریکه بعنوان یکی از مهمترین رشته های علوم پایه پزشکی استفاده و بهره برداری  های فراوانی را در بخش های بالینی فراهم ساخته است .

قدمت رشته فیزیک پزشکی در تاریخ پزشکی بیانگر اصالت و احساس نیاز حرفه پزشکی به آن است ، بطوریکه استفاده از ابزارهای ابتدایی با اصول فیزیک ساده در طب قدیم در تشخیص و درمان بیماریها موثر بوده است . از اواخر قرن نوزدهم و با کشف اشعه ایکس و پس از آن با استفاده از رادیوایزوتوپها و سایر تابشها و پرتوهای یونساز و غیر یونساز و ابداع و توسعه روشهای مختلف تصویر برداری و یا پرتودرمانی ، دانش فیزیک پزشکی سهم قابل توجهی را در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جوامع و انسانها به عهده داشته است . فیزیک پزشکی امروزه به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شود که به طور کلی می توان آنها را به تصویر برداری پزشکی ، دزیمتری و حفاظت پرتویی ، پزشکی هسته ای ، پرتودرمانی ، رادیوبیولوژی ، امواج فراصوت و مقولات دیگری از قبیل ، بیومکانیک ، بیوالکتریسیته ، نورو دیدگانی و لیزر و ........ تقسیم نموده . این موضوعات در دانشگاههای خارج و یا داخل کشور که دوره های تحصیلات تکمیلی            ( کارشناسی ارشد و دکتری )  را تاسیس کرده اند توسط گروههای آموزشی فیزیک پزشکی برنامه ریزی و ارائه می شوند .اهداف مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک پزشکی ، تربیت افرادی لایق و کارآمد است که بتوانند با مبانی علم فیزیک پزشکی و متون علمی آن آشنا و با کسب مهارتهای علمی و آشنایی با روشهای تحقیق در تعلیم و آموزش این رشته و نیز امور پژوهشی فیزیک پزشکی و علوم وابسته به آن مشارکت و فعالیت نمایند.

امید است که این گروه در آینده ای نزدیک به لطف الهی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی را که مورد تائید هیئت ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی قرار گرفته است ، با پذیرش اولین دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد آغازکرده و زمینه بیشتر توسعه و تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی این رشته را فراهم سازد.