اخبار

جلسه شورای مدیران گروه علوم پایه در تاریخ 16-10-97 برگزارشد

روز یکشنبه جلسه مدیران گروههای علوم پایه دانشکده با محوریت حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی جهت بهره وری بهتر از فضاهای آموزشی موجود برگزار شد.

جلسه شورای مدیران علوم پایه در تاریخ 16-10-97 برگزارشد

DSC02893
جلسه

 

۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۵۵