اخبار

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در نظر دارد اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه در سه ماهه سوم سال جاری بنماید. آیین نامه مربوطه (بند کاف) و فرم مشخصات فردی به پیوست ارسال گردیده است. دانشجویان واجد شرایط می توانند پس از مطالعه کامل آیین نامه مربوطه، مستندات پژوهشی مقطع تحصیلی فعلی خود را در دو نسخه (یک نسخه پرینت گرفته شده و یک نسخه بر روی CD)، از تاریخ 1/7/98 لغایت 30/9/98 به کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی به آدرس ذیل تحویل نمایند:

نشانی: بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه اول، اتاق 3؛

شماره تماس: 08338393158

شایان ذکر است علاوه بر ارائه مستندات پژوهشی مطابق با آیین نامه، ارائه تاییدیه شورای انضباطی دانشگاه در خصوص وضعیت انضباطی متقاضیان و نیز تاییدیه معاونت محترم آموزش دانشگاه در خصوص آخرین معدل دانشجو، الزامی می باشد.۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۷