اخبار

برگزاری جلسه مصاحبه امتحان جامع از دانشجویان phd

سومین جلسه مصاحبه امتحان جامع از هفت نفر از دانشجویان phd با حضور نماینده دانشگاه جناب آقای دکتر خدارحمی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همچنین داور خارج از دانشگاه خانم دکتر علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی همدان -دانشیار علوم تشریحی- در روز چهارشنبه ۶ آذر بعد از دو روز امتحان کتبی با شرکت اعضای محترم هیات علمی گروه علوم تشریحی برگزار گردید.

جلسه مصاحبه امتحان جامع3.JPG
جلسه مصاحبه امتحان جامع۲.JPG
جلسه مصاحبه امتحان جامع1.JPG

۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰