اخبار

برگزاری کلاس مجازی پروپوزال نویسی

برگزاری کلاس مجازی پروپوزال نویسی

 

کلاس مجازی پروپوزال نویسی در تاریخ 25 اسفند 98 توسط حوزه معاونت پژوهش و واحد IT دانشکده پزشکی برگزار گردید.

مدرس : دکتر هوشنگ نعمتی (مدیر پژوهشی)

کلاس مجازی1

 

کلاس مجازی 2

 

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷