اخبار

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری بصورت وبینار در نهم اسفند ماه

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری بصورت وبینار در نهم اسفند ماه
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸