اخبار

برگزاری آزمون الکترونیکی آشنایی با عوامل آلاینده و فاسد کننده مواد غذایی در چهارم اسفند ماه- ویژه کارکنان

برگزاری آزمون الکترونیکی آشنایی با عوامل آلاینده و فاسد کننده مواد غذایی در چهارم اسفند ماه- ویژه کارکنان
۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷