اخبار

تقویم وبینارهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خرداد ماه 1400

تقویم وبینارهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خرداد ماه 1400
۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۰۴