اخبار

برگزاری دوره های آموزشی مبانی جمعیت شناسی و SQL SERVER از 28 تا 29 دی ماه

برگزاری دوره های آموزشی مبانی جمعیت شناسی و SQL SERVER از 28 تا 29 دی ماه
۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۱۲