مدیران

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

این مدیریت شامل دو گروه می­ باشد که به طور کلی وظیفه گسترش و سنجش عملکرد پژوهشی دانشکده را عهده­ دار هستند:

-         گروه برنامه­ ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیت­ های تحقیقاتی

-         گروه برنامه­ ریزی و توسعه تحقیقات

 

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات (مدیر پژوهش)دکتر هوشنگ نعمتی.jpg

دکتر هوشنگ نعمتی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

استادیار مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

رایانامه: hnemati@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Nemati.pdf

 

مدیریت توسعه فناوری (TDO)

این مدیریت وظیفه دارد تا به عنوان یک پل ارتباطی میان بخش پژوهش دانشکده و بخش صنعت و فناوری، عمل نماید. هدف از این موضوع، کاربردی کردن تحقیقات و سود بردن هر دو بخش از دستاورد های یکدیگر می­ باشد.

 

مدیر توسعه فناوریدکتر میثم سیاه منصوری.jpg

دکتر میثم سیاه ­منصوری

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

استادیار گروه مهندسی پزشکی

رایانامه: meysam.smansoory@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Siahmansouri.pdf

 

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

این مدیریت، وظیفه اطلاع­ رسانی پژوهشی از طریق ایجاد دسترسی به منابع علمی را بر عهده دارد و یک گروه را در زیر مجموعه خود دارا می­باشد:

-         گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات

 

مدیر اطلاع­ رسانی پزشکی و منابع علمیدکتر ابراهیم برزگری.jpg

دکتر ابراهیم برزگری

دکترای تخصصی بیوفیزیک محاسباتی

استادیار مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

رایانامه: e.barzegari@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Barzegari.pdf