برنامه هفتگی شوراهای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده، در هفته­ های معین در روز یکشنبه بین ساعت 8 تا 11 تشکیل می­شود.

موضوع: بررسی پروپوزال­ های مقطع دستیاری و پزشکی عمومی، پروپوزال طرح­ های مراکز تحقیقاتی، طرح های تحقیقاتی اساتید هیأت علمی، پروپوزال­ های مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی)