مدارک و مستندات لازم مربوط به گزارش نهایی

مدارک و مستندات لازم مربوط به گزارش نهایی

1- نامه استاد محترم راهنما مبنی بر تائید گزارش نهایی

(با ذکر عنوان، نام دستیار/ دانشجو و تاریخ دفاع از پایان نامه)

2- CD حاوی فایل word گزارش نهایی

3- کپی قرارداد