کمیته پژوهش در آموزش.jpg

 

 

  نحوه فعالیت دفتر توسعه آموزش دانشکده در زمینه پژوهش در آموزش

 1-    تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی    

2-   تدارک برنامه­های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

3-   اطلاع رسانی در زمینه سایتها و ارتباطات آموزشی

4-   ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و ارائه طرحهای آموزشی جهت تصویب و کارشناسی

           5- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و زیر نظر EDC

          6- بررسی، تهیه و اعلام فهرست اولویت های پژوهش در آموزش

          7- مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح­های پژوهش در آموزش

 

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد.

 

مسئول واحد کمیته پژوهش در آموزش

 

دکترخزایی  

نام و نام خانوادگی:  دکتر محمدرسول خزاعی                                                                                           

رتبه علمی:   استادیار

نوع تخصص:  دکتری Ph.D علوم زیست پزشکی

شماره تلفن:  08334274618

شماره ایمیل:  mrkhazaei@Kums.ac.ir 

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

1

دکتر محمد رسول خزاعی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D علوم زیست پزشکی

mrkhazaei@Kums.ac.ir

2

دکتر نادیا اسدی

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی نفرولوژی

n.asadi@kums.ac.ir

3

دکتر ماریا شیروانی

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی بیماریهای عفونی

maria_shirvani@ yahoo.com

4

دکتر الهام نیرومند

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی بیماریهای داخلی

elhamniromand@Gmail.com

5

دکتر زهره رحیمی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D بیوشیمی

rahimi@kums.ac.ir Z

6

دکتر محمد رضا اکرمی

عضو هیأت علمی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

mmdakrami@yahoo.com

7

 

دکتر میثم سیاه منصوری

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D مهندسی پزشکی

meysam.smansoory@ kums.ac.ir

8

 

دکتر شهرام میرآقایی

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D علوم دارویی

Shahram.miraghaee@yahoo.com

9

 

دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D علوم زیست پزشکی

mohammadimotlagh@gmail.com

10

 

دکتر وهاب دهلقی

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D مهندسی پزشکی

dr.dehlaghi@ yahoo.com

11

 

دکتر هوشنگ نعمتی

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D پزشکی مولکولی

hnemati@kums.ac.ir

12

 

دکتر سید ارشاد ندایی

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D  علوم اعصاب

ershad_nedaei@ yahoo.com

13

 

دکتر سیروس جلیلی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D  

cjalili 2004@ yahoo.com

14

 

دکتر زهرا رشیدی

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D  

Rashidi.zahra@gmail.com

15

 

دکتر ابراهیم برزگری

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D

e.barzegari@ut.ac.ir

16

 

دکتر داود رضازاده

 

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D

Dr-Rezazadeh@kums.ac.ir

 

 17

 

دکتر آزیتا فرامرزی

 

عضو هیأت علمی

 

دکتری Ph.D بیولوژی تولید مثل

 

azita.faramarzi@kums.ir

فعالیت های موردانتظار:

برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

رائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده گسترش آموزش مجازی با هدف ارتقای سطح فرایندهای آموزشی و تأکید بر تولید محصولات آموزشی نوین

نیازسنجی و به‌­روز­رسانی اولویت‌­های پژوهش در آموزش

جذب برخی از گرنت­‌های پژوهشی

فرآینده ها

 

اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

1.  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی

2. بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

3.  عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

4.   نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش

5. سنجش انگیزه دانشجویان و اعضاء هیات علمی

6.   نقش تعداد دانشجویان و اساتید بر کیفیت آموزش

7.   نقش زیرساختها بر کیفیت و کمیت آموزش

8.   تناسب برنامه های درسی و آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران

9.    شکاف بین آموزشهای تئوری و عملی

10.  وضعیت رابطه استاد و دانشجو

11.  توانمندی و توانمندسازی اساتید

12.  نظام آموزشی و آینده شغلی دانشجویان

13.  فرسودگی شغلی در اساتید

14.  بکارگیری روشهای نوین آموزشی

15.  نوآوری و فرایندهای آموزشی

16.  بکارگیری آموزش مجازی

17.  فرایندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان پردیس خودگردان و دانشجویان خارجی

18.  ارزشیابی مقایسه ای اساتید و دانشجویان

19.  نقش فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیات علمی در کیفیت آموزش

20.  مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس

21.  نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

22.  نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

23.  نقش گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی بر کیفیت آموزش

24.  آموزش بالینی در درمانگاه های سرپایی

25.  ارتباط بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

26.  ارزیابی و نیازسنجی آموزش مداوم و بازآموزی

27.  وضعیت مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان

28.  آموزش پاسخگو و پزشکی پاسخگو

29.  صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

30.  نقش بکارگیری زبان های بین المللی در آموزش

31.  جامع نگری و جامعه نگری در آموزش پزشکی

32.  ارزیابی درونی و اعتباربخشی آموزشی

33.  پیامدهای برگزاری همایش ها و کنگره ها در آموزش

34.  اثر برنامه عملیاتی و استراتژیک در آموزش

35.  بررسی خلاقیت و تفکر انتقادی

36.  چالشها، عملکرد، کارایی و اثر بخشی دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

37.  نقش فناوری اطلاعات در روزآمد کردن آموزش پزشکی

38.  امکان سنجی، مزایا و چالش های برون سپاری در آموزش پزشکی

39.  امکان سنجی سرآمدی آموزش دوره (Course) های بالینی دانشگاه در منطقه سه آمایش

40.  چالشها، نقاط قوت و ضعف اجرای بسته های یازده گانه آموزشی در منطقه سه آمایش

41.  وضعیت اجرای المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

42.  وضعیت استفاده از منابع درسی دانشجویان

43.  نقش فعالیت های فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان

44.  راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف

45.  میزان دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی در بخش ها و رشته های مختلف

46.  وضعیت حجم کاری نیروی انسانی در حوزه معاونت آموزشی

47.  عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه

48.  بررسی آموزش های بین رشته ای

49.  خطاهای پزشکی در محیط های آموزشی

50.  نیازهای آموزشی اساتید و کارکنان حوزه آموزش

51.  وضعیت تغییرات صورت گرفته در برنامه های آموزشی رشته های مختلف دانشگاه

52.  طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی

53.  صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر دررشته های مختلف دانشگاه

54.  میزان استفاده از Logbook به عنوان یک ابزار ارزشیابی به تفکیک در رشته های مختلف آموزشی

55.  مشاوره های تحصیلی توسط اساتید مشاور در دانشکده ها

56.  استفاده از  Logbook به صورت الکترونیک در دانشجویان گروه های مختلف آموزشی

57.  آگاهی اساتید و دانشجویان از مقررات آموزشی

58.  شناخت اساتید و دانشجویان از EDC  و کمیته های مختلف آن

59.  اعتبارسنجی پرسشنامه های آموزشی

60.  سبکهای یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی

 

123 صورت جلسه پژوهش در آموزش 17 دی  99

 111صورت جلسه پژوهش در آموزش 26 شهریور  99

 صورتجلسه کمیته پژوهش در آموزش 29خرداد 98 صورتجلسه کمیته پژوهش در آموزش 29خرداد 98

صورت جلسه پژوهش در آموزش تیر 98صورت جلسه پژوهش در آموزش تیر 98