نقشه سایت

English

صفحه نخست

معرفی دانشکده

رسالتها و برنامه ها و اهداف

نشست های دانشکده

مدیریت دانشکده

ریاست دانشکده

آیین نامه جامع مدیریت دانشکده پزشکی

برنامه مدون دفتر ریاست دانشکده پزشکی

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

مدیریت گروههای بالینی

بیمارستانهای وابسته

مرحله استیودنتی- فیزیوپاتواوژی

مرحله اکستونی(استاژری)

مرحله اینترنی

کلید سوالات آزمونهای تئوری بالینی

اصلاحیات قوانین آموزشی

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی پایه

مدیر آموزش علوم پایه

معاونت آموزش پزشکی عمومی

مدیران اجرایی

گروههای علوم پایه

گروههای بالینی

برنامه آموزش پزشکی عمومی

کوریکولوم آموزشی

طرح دوره

برنامه مدون مقاطع

علوم پایه
فیزیوپاتولوژی
کارآموزی بالینی
کارورزی بالینی

معاونت اداری و مالی

معاونت پژوهش

مدیر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

مدیر دفتر توسعه و فناوری(TDO)

مدیر امور اساتید مشاور دانشکده پزشکی

مدیر امور هیات علمی

مدیر امور بین الملل

مدیر روابط عمومی

شیوه نامه انتخاب اساتید نمونه

آمار تعداد دانشجویان و اعضاء هیأت علمی

شوراهای دانشکده

شورای پژوهشی

شورای آموزشی

شورای معاونین

شوراهای آموزشی پایه وبالینی

شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی و اداری

آیین نامه ها ی وزارتی و داخلی

کوریکولومهای پزشکی عمومی-تخصصی و...

اعضاء هیات علمی

علوم پایه

بالینی

امور ارتقاء هیات علمی

پژوهش

معاونت پژوهش و فناوری

اهداف، وظایف و چشم اندازها

معاون پژوهش و فناوری

مدیران

کارکنان

شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی

برنامه هغتگی

اخلاق در پژوهش

اعضای کمیته اخلاق دانشکده

فرایند

آئین نامه و دستورالعمل ها

پروپوزال- پایان نامه های دانشجویی

فرآیند تصویب پروپوزال

آیین نامه و فرم های مرتبط با پروپوزال

مراحل تصویب

پایان نامه های مصوب

آیین نامه و فرم های مرتبط با پایان نامه

دفاع از پایان نامه

تدوین و صحافی پایان نامه

تسویه

گزارش نهایی پایان نامه

طرحهای تحقیقاتی

اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه

فرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی

آئین نامه ها

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرایند تصویب و تسویه گزارش نهایی

فرمت نگارش گزارش نهایی

پاداش بروندادهای پژوهشی

اخبار پژوهش

آموزش

مدیریت و پرسنل و شرح وظایف

دستیاری

مقررات و آیین نامه ها

تخلفات

اسامی کارشناسان

فرآیندهای جاری

پزشکی عمومی

رسالت و اهداف پزشکی عمومی

استاندارهای ملی دوره پزشکی عمومی

کوریکولوم دوره پزشکی عمومی

برنامه های مدون دوره پزشکی عمومی

کمیته های آموزشی دوره پزشکی عمومی

آیین نامه های پزشکی عمومی

منابع آزمونها

تقویم سالانه آزمون های دوره پزشکی عمومی

نظام آموزشی

کارگاههای آموزش مداوم

مصوبات

تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها

آیین نامه های دستیاری

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی علوم پایه

آیین نامه ها و جداول هیات علمی

آیین نامه های آموزشی و پژوهشی

آیین نامه های دانشجویان

آیین نامه های امور فرهنگی

برنامه های مدون آموزشی

برنامه دروس مقطع علوم پایه

برنامه دروس مقطع بالینی

برنامه دروس استاژری

سر فصل دروس علوم پایه

سر فصل دروس فیزیوپاتولوژی

سرفصل دروس استاژری

سر فصل دروس کارشناسی ارشد

تقویم دانشگاهی و برنامه کلاسی و امتحانات

فرم های الکترونیکی

فرایندها

فرم درخواست مهمانی

فرم جابجایی دانشجو

برگ تسویه حساب دانشجویی

لاگ بوک الکترونیکی

کارنامه آموزشی بالینی

طرح درس و برنامه کاری اساتید

علوم پایه

علوم بالینی

دفتر توسعه آموزش پزشکی0

درباره EDO

آیین نامه اجرایی و ساختار EDO

کمیته ها و کارکردهای EDO

کمیته آموزش مجازی

کمیته مشورتی و استعداد درخشان

کمیته ایده پردازان آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته نظارت بر آزمون ها

کارگاه ها

فرم ها

آموزش مجازی

طرح و درس

فرم خام آزمون الکترونیک

کارگاه ها1

مطالب و لینک های مفید

تماس با ما

گروههای آموزشی

علوم پایه

میکروب شناسی

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دانش آموختگان

فرآیند ها

کنفرانس ها و ژورنال کلاب ها

طرح درس و برنامه های آموزشی

برنامه درس میکروب شناسی
برنامه تحصیلات تکمیلی میکروب شناسی

کوریکولوم ها

امکانات گروه و آزمایشگاه ها

تماس با ما

انگل شناسی و قارچ شناسی

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

طب سنتی

اعضا هیات علمی

پیام گروه

طرح درس و برنامه های آموزشی

اطلاعات عمومی

روانشناسی بالینی

اعضاء هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

پزشکی مولکولی

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

درباره پزشکی مولکولی و علوم سلولی کاربردی

باروری و ناباروری

اعضاء هیئت علمی

بیولوژی پزشکی

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

اخلاق و آداب پزشکی دانشگاه

تاریخچه گروه

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

بیوتکنولوژی پزشکی

پیام مدیر گروه

تاریخچه گروه

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های مدون

برنامه های آموزشی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی

ایمنی شناسی

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

فرم ها و فرآیندها

بیوشیمی

پیام مدیر گروه

تاریخچه گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

زبان

اعضای هیئت علمی و کارکنان

مهندسی پزشکی

پیام مدیر گروه

اعضاء هیات علمی

معرفی گروه مهندسی پزشکی

طرح درس و برنامه های آموزشی

فرایندها

علوم تشریح

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

برنامه های مدون آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

فیزیک پزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

فیزیولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

معارف اسلامی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

علوم بالینی

ارتوپدی

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

تماس با ما

ارولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

تماس با ما

اطفال

پیام مدیر گروه

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

تسهیلات و خدمات

بیهوشی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

تماس با ما

پاتولوژی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

پوست

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

تماس با ما

جراحی عمومی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

جراحی مغز و اعصاب

اعضای هیئت علمی و کارکنان

چشم پزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

داخلی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

تسهیلات و خدمات

تماس با ما

رادیولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

روانپزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

زنان و زایمان

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

عفونی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

قلب و عروق

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

منابع

تماس با ما

گوش و حلق و بینی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

نورولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

طب اورژانس

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیات علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

ارزیابی درون گروهی

اخبار و رویدادها

تماس با ما

رادیوتراپی و آنکولوژی

اعضای هیات علمی و کارکنان

طب ورزشی وتوانبخشی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

طب زناشویی

اعضاء هیات علمی و کارکنان

تماس با ما

لینک مرتبط

پزشکی اجتماعی و خانواده

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

مرکز اختلالات خواب

اعضاء هیات علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

طب بازساختی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

سوء مصرف مواد فارابی

اعضاء هیئت علمی

مرکز عفونتهای بیمارستانی

اعضاء هیات علمی

دفتر توسعه آموزش پزشکی

درباره EDO

پیام مدیر

کمیته ها و کارکردهای EDO

کمیته آموزش مجازی

کمیته مشورتی و استعداد درخشان

کمیته ایده پردازان آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته نظارت بر آزمون ها

مطالب و لینک های مفید

کارگاه ها

فرم ها

آموزش مجازی

طرح ودرس

فرم خام آزمون الکترونیک

تماس با ما

امور بین الملل

سرپرست

برنامه ها

واحد فن آوری اطلاعات

مدیریت

شزح وظایف

شرح فرآیندها

مرکز کامپیوتر و اینترنت(شماره 1 و 2)

اتوماسیون اداری

وب سایت

فن آوری اطلاعات

شبکه

نرم افزار

سخت افزار

پروژه ها

مطالب آموزشی

فرمهای الکترونیکی

پاسخ به سوالات کامپیوتر

فرم عضویت در سایت اینترنت

فرمها

لینکهای مفید

کتابخانه

کتابخانه پزشکی

کتابخانه معارف

مراکز تحقیقات دانشکده

مرکز تحقیقات تولید مثل

دانشجویی فرهنگی

دستیاران رشته تخصصی

دانشجویان پزشکی

دانشجویان کارشناسی ارشد

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

اعضای کمیته

برنامه ها

تماس با ما

اداری

امور عمومی

حسابداری

فرمهای الکترونیکی

کارگزینی

خدمات

سمعی بصری

بسیج جامعه پزشکی

اخبار آموزشی و پژوهشی

امور رفاهی و ورزشی

سمینارها

دانشکده های علوم پزشکی

بیمه تکمیلی

ورزشی

اخبار

گالری

تماس با ما

پروفایل اعضاء هیئت علمی

دکتر فرهاد بابایی

دکتر محمدرسول خزاعی

دکتر داود رضازاده

آموزش

دکتر شیوا روشن خواه

دکتر فرهاد سالاری

طرح درس

دکتر خیراله صادقی

دکتر نسرین عبدلی

فهرست

دکتر کامبیز ورمیرا

تالار گفتگو