نقشه سایت

English

صفحه نخست

معرفی دانشکده

رسالتها و برنامه ها و اهداف

مدیریت دانشکده

ریاست دانشکده

معاونین دانشکده

معاونت اداری و مالی

معاونت تحقیقات و فناوری

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی پایه

معاونت آموزش پزشکی عمومی

برنامه آموزش پزشکی عمومی

کوریکولوم آموزشی
طرح دوره
برنامه مدون مقاطع
علوم پایه
فیزیوپاتولوژی
کارآموزی بالینی
کارورزی بالینی

مدیران دانشکده

مدیر آموزش علوم پایه

مدیر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

مدیر امور اساتید مشاور دانشکده پزشکی

مدیر امور هیات علمی

مدیر امور بین الملل

مدیر روابط عمومی

مدیر پژوهش

مدیر توسعه و فناوری (TDO)

مدیر اطلاع­ رسانی پزشکی و منابع علمی

آیین نامه جامع مدیریت دانشکده پزشکی

برنامه مدون دفتر ریاست دانشکده پزشکی

شیوه نامه انتخاب اساتید نمونه

آمار تعداد دانشجویان و اعضاء هیأت علمی

نشست های دانشکده

شوراهای دانشکده

شورای پژوهش و فناوری

شورای آموزشی

شورای معاونین

شوراهای آموزشی پایه وبالینی

شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی و اداری

آیین نامه ها ی وزارتی و داخلی

کوریکولومهای پزشکی عمومی-تخصصی و...

آموزش

مدیریت و پرسنل و شرح وظایف

دستیاری

مقررات و آیین نامه ها

تخلفات

اسامی کارشناسان

فرآیندهای جاری

پزشکی عمومی

رسالت و اهداف پزشکی عمومی

استاندارهای ملی دوره پزشکی عمومی

کوریکولوم دوره پزشکی عمومی

برنامه های مدون دوره پزشکی عمومی

کمیته های آموزشی دوره پزشکی عمومی

آیین نامه های پزشکی عمومی

ارتباط با دانشجویان

منابع آزمونها

تقویم سالانه آزمون های دوره پزشکی عمومی

نظام آموزشی

کارگاههای آموزش مداوم

مصوبات

سرفصل دروس مقاطع

سر فصل دروس علوم پایه

سر فصل دروس فیزیوپاتولوژی

سرفصل دروس استاژری

سر فصل دروس کارشناسی ارشد

برنامه ها

برنامه های مدون آموزشی

برنامه دروس مقطع علوم پایه

برنامه دروس مقطع بالینی

برنامه دروس استاژری

آیین نامه ها

آیین نامه های دستیاری

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی علوم پایه

آیین نامه ها و جداول هیات علمی

آیین نامه های آموزشی و پژوهشی

آیین نامه های دانشجویان

آیین نامه های امور فرهنگی

آیین نامه های درمانی

فرم ها

فرایندها

فرم درخواست مهمانی

فرم جابجایی دانشجو

برگ تسویه حساب دانشجویی

فرم خود اظهاری داوطلبان مبتلا به کووید 19

فرم تفاهم نامه دانشگاه و بیمارستان

تحصیلات تکمیلی

تقویم دانشگاهی و برنامه کلاسی و امتحانات

لاگ بوک الکترونیکی

کارنامه آموزشی بالینی

آزمایشگاه مجازی

قوانین آموزشی

آزمون الکترونیکی

امور ارتقاء هیات علمی

پژوهش و فناوری

معاونت تحقیقات و فناوری

اهداف، وظایف و چشم اندازها

چارت سازمانی دانشکده و معاونت

معاون تحقیقات و فناوری

مدیران

کارکنان

شورای پژوهش و فناوری

اعضای شورای پژوهش و فناوری

برنامه هغتگی

اخلاق در پژوهش

اعضای کمیته اخلاق دانشکده

فرایند

آئین نامه و دستورالعمل ها

پروپوزال- پایان نامه های دانشجویی

اساتید آماده به ارائه پایان نامه

عناوین پیشنهادی گروه ها

گروه طب اورژانس

فرآیند تصویب پروپوزال

آیین نامه و فرم های مرتبط با پروپوزال

دفاع از پایان نامه

تدوین پایان نامه و تسویه

آیین نامه و فرم های مرتبط با پایان نامه

طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه ای

اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه

فرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرایند تصویب و تسویه گزارش نهایی

فرمت نگارش گزارش نهایی

پاداش بروندادهای پژوهشی

آیین نامه ها و فرم ها

دفتر توسعه فناوری (TDO)

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

اعضای کمیته

برنامه ها

تماس با ما

کتابخانه

تاریخچه و خط مشی

کارکنان

آیین نامه و مقررات

ساعات کار کتابخانه

آمارها

بروشور کتابخانه

دسترسی به کتابخانه

علم سنجی دانشکده پزشکی

دسترسی به اطلاعات علم سنجی

اطلاعات علم سنجی سال 2021

اطلاعات علم سنجی سال 2020

اطلاعات تا پایان سال 2019

مطالعات کووید در دانشکده پزشکی

اخبار پژوهش

طرح درس و برنامه کاری اساتید

علوم پایه

علوم بالینی

دفتر توسعه آموزش پزشکی0

درباره EDO

آیین نامه اجرایی و ساختار EDO

کمیته ها و کارکردهای EDO

کمیته آموزش مجازی

کمیته مشورتی و استعداد درخشان

کمیته ایده پردازان آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته نظارت بر آزمون ها

کارگاه ها

فرم ها

آموزش مجازی

طرح و درس

فرم خام آزمون الکترونیک

کارگاه ها1

مطالب و لینک های مفید

تماس با ما

گروههای آموزشی

علوم پایه

باروری و ناباروری

تاریخچه گروه

پیام مدیر گروه

اعضاء هیئت علمی

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

فرم ها و فرآیندها

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

بیوتکنولوژی پزشکی

تاریخچه گروه

پیام مدیر گروه

اعضاء هیئت علمی

گالری اعضا هیت علمی

دانشجویان

اطلاعات عمومی

ژورنال کلاب ها

برنامه های آموزشی

طرح درس و برنامه های مدون

کوریکولوم

زیرشاخه ها واحدها

امتحانات و نتایج

فعالیت تحقیقاتی

فرم ها و فرآیندها

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

مهندسی بافت

پیام مدیر گروه

معرفی گروه

اعضاء هیت علمی و کارکنان

فعالیتهای تحقیقاتی

طرح درس و برنامه های آموزشی

اخبار و رویدادها

علوم بالینی

روانپزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

دفتر توسعه آموزش پزشکی

ساختار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

معرفی واحد

مدیر واحد

پیام مدیر

شرح وظایف

ارزیابی گروه های آموزشی

تعامل با مرکز مطالعات و توسعه

معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

تاریخچه واحد EDO

فلسفه تشکیل واحد EDO

ارزشهای حاکم بر واحد EDO

رسالت واحد EDO

چشم‌انداز واحد EDO

محور های کلی وظایف واحد EDO

هدف واحد EDO

راهبردهای واحد EDO

فعالیتھای تحت نظارت واحد EDO

کمیته ها و کارکردهای EDO

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزشی

کمیته توانمندسازی اساتید

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته استعدادهای درخشان و مشورتی دانشجویی

کمیته نظارت بر آزمون ها

هدایت و حمایت علمی و فنی آموزشی

دفاتر توسعه آموزش پزشکی بیمارستان ها EDU

شرح وظایف

مراکز آموزشی- درمانی EDU

آیین نامه ها و استانداردها

کارگاه های توانمندسازی

فرم ها و فرآیندها

آموزش مجازی

طرح ودرس

فرم خام آزمون الکترونیک

مطالب و لینک های مفید

جشنواره شهید مطهری

اولویت های پژوهش در آموزش

اخبار

تماس با ما

امور بین الملل 0

مدیریت

واحد فن آوری اطلاعات

مدیریت

شزح وظایف

شرح فرآیندها

مرکز کامپیوتر و اینترنت(شماره 1 و 2)

اتوماسیون اداری

وب سایت

فن آوری اطلاعات

شبکه

نرم افزار

سخت افزار

پروژه ها

مطالب آموزشی

فرمهای الکترونیکی

پاسخ به سوالات کامپیوتر

فرم عضویت در سایت اینترنت

فرمها

لینکهای مفید

کتابخانه

کتابخانه پزشکی

کتابخانه معارف

مراکز تحقیقات دانشکده

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

واحد مشاوره دانشجویی

معرفی مشاور

آشنایی با فعالیت های واحد مشاوره

فرم دانشجوی مشاور تحصیلی

مشکلات رایج دانشجویان

امور اساتید مشاور دانشکده پزشکی

مدیر امور اساتید مشاور

مکاتبات

فرم ها

امور بین الملل

معرفی واحد بین الملل

مدیریت

تور مجازی دانشکده

قوانین آموزش

پیام ریاست

قوانین آموزشی مقطع علوم پایه

قوانین آموزشی مقطع علوم بالینی

Educational Rule For International Student

دانشجویی فرهنگی

دستیاران رشته تخصصی

دانشجویان پزشکی

دانشجویان کارشناسی ارشد

اداری

امور عمومی

حسابداری

فرم های ضمانت و گواهی حقوق

کارگزینی

خدمات

سمعی بصری

اخبار آموزشی و پژوهشی

بسیج جامعه پزشکی

امور رفاهی و ورزشی

سمینارها

دانشکده های علوم پزشکی

بیمه تکمیلی

ورزشی

اخبار

گالری

تماس با ما

پروفایل اعضاء هیئت علمی

دکتر فرهاد بابایی

دکتر محمدرسول خزاعی

دکتر داود رضازاده

آموزش

دکتر شیوا روشن خواه

دکتر فرهاد سالاری

طرح درس

دکتر خیراله صادقی

دکتر نسرین عبدلی

فهرست

دکتر کامبیز ورمیرا

تالار گفتگو