تاریخچه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی کرمانشاه با هدف ارتقاء و نظام مند کردن کیفیت آموزش در گروههای آموزشی و به منظور بالا بردن دانش و کارآیی اعضای هیات علمی در راستای سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۸۷ راه اندازی شد.