کمیته آموزش مجازی.jpg

                                                                                                      

نحوه فعالیت دفتر توسعه آموزش دانشکده در زمینه آموزش و توانمندسازی اساتید

1- نیاز سنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیأت علمی در جهت توانمندسازی آموزشی

2- طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی در توسعه فرآیند آموزش

3- توسعه تواناییهای اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

4- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین تدریس (نظری و بالینی)

5- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی (نظری و بالینی)

6- برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید

7- پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

8- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

9- جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات

10- تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی

11- ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

12- برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی

 و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

 

 

هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

 

 

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید:

دکتر سیروس جلیلی.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر سیروس جلیلی

نوع متخصص:  علوم تشریحی

رتبه علمی: استاد

شماره تماس: 298-08334274618

آدرس الکترونیک: cjalili@yahoo.com   

 

  

 اعضاء کمیته توانمند سازی اساتید کارگروه بالینی 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

1

دکتر ملیحه دیانی

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی رادیوتراپی

madayani2000@yahoo.com

2

دکتر لیبا رضایی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D کاردرمانی

Rezaei.phed.ot@Gmail.com

3

دکتر محمد حسین زمانیان

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی بیماریهای عفونی

drmzamanian@yahoo.com

4

دکتر محمد رضا صبحیه

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی جراحی عروق

mreza.sobhy@yahoo.comcom

5

دکتر نیلوفر همتی

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی بیماریهای داخلی

Niloofar.hemati.58@gmail.com

6

دکتر رضا فرهمند راد

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی طب اورژانس

rfarahmandrad@gmail.com

7

دکتر اکرم ذوالفقاری

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی طب اورژانس

Azolfaghari88@gmail.com

8

دکتر محمد روزبهانی

عضو هیأت علمی

قلب و عروق  دکتری تخصصی

فلوشیپ اینترونشن

DR-Ruzbahani@yahoo.com

9

دکتر احسان علی محمدی

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب

mofez125@gmail.com

10

دکتر نسرین امیری فرد

عضو هیأت علمی 

دکتری تخصصی رادیوتراپی

Amirifard.n@gmail.com

  دکتر محمد رضا اکرمی   عضو هیأت علمی  فلوشیپ جراحی ستون فقرات  mmdakrami@yahoo.com 

 

اعضای کمیته توانمندسازی کارگروه علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

1

دکتر سیروس جلیلی

معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

دکتری Ph.D علوم تشریحی

cjalili 2004@ yahoo.com

2

دکتر کریم خوش گرد

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D فیزیک پزشکی

khoshgardk@gmail.com

3

دکتر هادی مظفری

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D بیوشیمی

hmozafari@kums.ac.ir

4

دکتر شیواه روشنخواه

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D علوم تشریحی

roshankhah@yahoo.com

5

دکتر علی اشرف گودینی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D

فیزیولوژی

godini.a@gmail.com

6

دکتر هوشنگ نجفی

عضو هیأت علمی 

دکتری Ph.D

فیزیولوژی

hoshang.najafi@gmail.com

7

دکتر مهدی تقدسی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D ایمنولوژی

mtaghad@yahoo.com

8

دکتر میثم سیاه منصوری

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D مهندسی پزشکی

meysam.smansoory@ kums.ac.ir

9

دکتر علی قنبری

گروه آناتومی

دکتری Ph.D علوم تشریحی

aghanbari@kums.ac.ir

10

دکتر عباس حق پرست

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D فیزیک پزشکی

Abbas.haghparast@gmail.com

11

دکتر علی عزیزی

عضو هیأت علمی

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

aliazizi@ kums.ac.ir

12

دکتر بهمن اکبری

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D زیست شناسی فناوری پزشکی

Ba1389@yahoo.com

13

آقای بهروز اسدی

عضو هیأت علمی

کارشناسی ارشد فلسفه و دین

b.asadi@iran.ir

14

دکتر ژاله مرادی

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D میکروبیولوژی

jale_moradi@yahoo.com

15

دکتر نازنین جلیلیان

عضو هیأت علمی

دکتری Ph.D ژنتیک پزشکی

Jalilian_n@alamnus.tums.ac.ir

16

دکتر محمد کرمی

عضو هیات علمی

دکتر ph.D فلسفه و کلام اسلامی

mohammadvali_karami@yahoo.com

17

دکتر مسعود صادقی

عضو هیات علمی

دکتر ph.D فلسفه

sadeghi184@gmail.com

18

دکتر مهوش کهریزی

عضو هیات علمی

دکتر ph.D فلسفه و حکمت

mahvash kahrizi@yahoo.com

19

دکتر نرگس شکربیگی

عضو هیات علمی

دکتر ph.D علوم قرآن و حدیث

Shekarbeyghi.n@gmail.com

20

دکتر فوزیه خانی

عضو هیات علمی

علوم تشریحی ph.D

 

 

شرح وظایف کمیته توانمندسازی در حوزه کارگاهها:

 

• نیازسنجی آموزشی از اعضای هیات علمی جهت ارائه کارگاهها

• تنظیم برنامه مدون جهت برگزاری کارگاهها در مدت یک سال(شهریورماه)

• برگزاری کارگاهها با حضور مدرسین مجرب و برجسته بر اساس نیازسنجی

• نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی

• ارزشیابی کارگاههای برگزارشده با استفاده از پرسشنامه

• بررسی برگه های ارزشیابی

• ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی از نتایج ارزشیابی کارگاه‌های برگزار شده

•   ارائه گزارش عملکرد واحد در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 

فعالیت های مورد انتظار:

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها

جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

همکاری در طرح، برنامه ریزی دروس و کارگاه های آموزش مجازی

تعیین اولویت های برنامه های آموزشی مجازی

توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

تهیه و انتشار مطالب علمی جهت گسترش روش های بهینه و نوین آموزش مجازی در روش تدریس

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده 

 

 

 

66 کمیته توانمندی سازی اساتید 29 دی 99

 

55صورتجلسه کمیته توانمندی سازی اساتید 21 مرداد 99