معاونت تحقیقات و فناوری

 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکیعکس دکتر رحیمی2.jpg


نام و نام خانوادگی به فارسی: زهره رحیمی

نام و نام خانوادگی به انگلیسی:  Zohreh Rahimi

رایانامه دانشگاهی: zrahimi@kums.ac.ir

رایانامه دوم:  rahimizus@yahoo.com

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 08334279917       و    08334274621      داخلی 244

فاکس: 08334274623

نشانی: کرمانشاه، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

رزومه: 
cv دکتر رحیمی 12 تیر 1400