چارت سازمانی و مدیران حوزه معاونت 

 

 

مدیریت پژوهش

 

مدیر پژوهش دکتر هوشنگ نعمتی.jpg

دکتر هوشنگ نعمتی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

استادیار پزشکی مولکولی

رایانامه: hnemati@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Nemati.pdf

این مدیریت به طور کلی وظیفه برنامه­ ریزی و گسترش تحقیقات، و همچنین ارزیابی و سنجش عملکرد پژوهشی دانشکده را عهده­ دار است. 

 

مدیریت توسعه فناوری (TDO)

 

 

مدیر توسعه فناوریدکتر میثم سیاه منصوری.jpg

دکتر میثم سیاه ­منصوری

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

استادیار گروه مهندسی پزشکی

رایانامه: meysam.smansoory@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Siahmansouri.pdf

این مدیریت به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی، با این هدف پایه گذاری شد تا به عنوان یک پل ارتباطی میان پژوهش اصیل و بالینی دانشکده با بخش صنعت و فناوری، عمل نماید و تشویق گر رشد طرح های پژوهشی کاربردی باشد. هدف از این موضوع، گسترش تحقیقات کاربردی و سود بردن هر دو بخش از دستاوردهای یکدیگر می­ باشد.

 

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

 

مدیر اطلاع­ رسانی پزشکی و منابع علمیدکتر ابراهیم برزگری.jpg

دکتر ابراهیم برزگری

دکترای تخصصی بیوفیزیک محاسباتی

استادیار بیوفیزیک محاسباتی 

رایانامه: e.barzegari@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Barzegari.pdf

این مدیریت، وظیفه اطلاع­ رسانی پژوهشی از طریق ایجاد دسترسی به منابع علمی را بر عهده دارد و یک گروه را در زیرمجموعه خود دارا می­ باشد:

-         گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات