فلسفه تشکیل واحد EDO

هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزشی را می­توان افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه در فعالیت­های محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست. دفتر توسعه دانشکده پزشکی کرمانشاه نیز سعی دارد که با جلب مشارکت فعالانه همکاران محترم گروههای آموزشی فضای مناسبی را برای تحقق کامل اهداف آموزشی فراهم ‌سازد.