اعضای هیئت علمی و کارکنان

 گروه آموزشی داخلی

مدیرگروه : دکتر سیدوحید جاسمی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

Dr Mozaffar Aznab12345

دکتر مظفر ازنب

آنکولوژی‏، هماتولوژی

دانشیار

فوق تخصص

 
m_aznab@kums.ac.ir

دکتر مهدی زبیری

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

mzoberi@kums.ac.ir
 

CV- KESHAVARZ

دکتر علی اصغر کشاورز

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

 
akeshavarz@kums.ac.ir

رزومه دکتر جویباری.docx95

دکتر تورج احمدی جویباری

داخلی

دانشیار

دکتری تخصصی

t.ahmadijouybari@kums.ac.ir
 

دکتر علی معینی

بیماریهای ریه

استادیار

فوق تخصص

a_moeeni@kums.ac.ir
 
Cvد.کترعطایی


دکتر ماری عطایی

داخلی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
mari.ataee@kums.ac.ir

CVدکتر سید جعفر 1نوابی


دکتر سید جعفر نوابی

داخلی

دانشیار

دکتری تخصصی

jafarnavabi@kums.ac.ir
 

دکتر همایون بشیری

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

h.bashiri@kums.ac.ir

hamidomrani

دکتر حمیدرضا عمرانی

نفرولوژی

دانشیار

فوق تخصص

hamidomrani@kums.ac.ir
 

cvدکتر مهر علی رحیمی

دکتر مهرعلی رحیمی

غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار

فوق تخصص

 
ma_rahimi@kums.ac.ir
بیتا انوریCV

دکتر بیتا انوری

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 
banvari88@kums.ac.ir

دکتر الهام نیرومند

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 
elham.niroumand@kums.ac.ir

سیما گل محمدی

دکتر سیما گل محمدی

کلیه بالغین

استادیار

فوق تخصص

s.golmohammadi@kums.ac.ir
 

دکتر شیرین عصار

روماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

 
sh_asar@kums.ac.ir

دکتر رزیتا ناصری

غدد بزرگسالان

استادیار

فوق تخصص

 
roz_naseri@kums.ac.ir

دکتر سید وحید جاسمی

ریه بزرگسالان

استادیار

فوق تخصص

sv_jasemi@kums.ac.ir
 

دکتر نوشین شاه قلی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

nshagholi@kums.ac.ir
 

دکتر مهرداد پاینده

آنکولوژی‏، هماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

m_payandeh@kums.ac.ir
 

دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

استادیار

فوق تخصص

n.asadi@kums.ac.ir
 

دکتر سمیرا یارمحمدی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر نیلوفر همتی

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

niloufar.hemmati@kums.ac.ir
 

دکتر مژگان مرادی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر مهران پورنظری

روماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

 

دکتر فاطمه هیچی

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 
 

دکتر پرستو ناظمی

داخلی   

دکتری تخصصی

 
 

دکتر روناک نعلینی

خون و سرطان بالغین 

   دکتری تخصصی  
  ژاله دیناری    گوارش و کبد بالغین     دکتری تخصصی