ساعات کار کتابخانه

ساعات کار بنا به نیاز و طبق نظر معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده تعیین و اعلام می گردد. در حال حاضر، بنا به تصویب، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 17 عصر می باشد و روزهای پنجشنبه تعطیل است.