اعضای شورای مدیران گروههای علوم پایه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر بابک صیاد

2

دکتر سیروس جلیلی

3

دکتر محمدرسول خزاعی

4

دکتر داریوش شکیبایی  مدیر گروه فیزیولوژی

5

دکتر زهره رحیمی  مدیر گروه بیوشیمی بالینی

6

دکتر امیرهوشنگ الوندی  مدیر گروه میکروب شناسی

7

دکتر ناصر نظری مدیر گروه قارچ شناسی و انگل شناسی

8

دکتر علی گرگین کرجی مدیر گروه ایمنی شناسی

9

دکتر بهمن مهربان مدیر گروه  زبان

10

دکتر کریم خوش گرد مدیر گروه فیزیک پزشکی

11

دکتر محمود امیری  مدیر گروه مهندسی پزشکی

12

دکتر محمد کرمی  مدیر گروه معارف اسلامی

13

دکتر علی اکبر پرویزی فرد مدیر گروه روان شناسی بالینی

14

دکتر ماریا شیروانی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

15

دکتر شیوا روشن خواه مدیر دفتر توسعه فناوری  دانشکده پزشکی

دبیر شورا: دکتر سیروس جلیلی
منشی شورا: خانم معصومه فرهادی

 
 
اعضای شورای مدیران گروههای بالینی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر بابک صیاد

2

دکتر پیام ساری اصلانی

3

دکتر علی کرامتی

4

دکتر سید وحید جاسمی مدیر گروه داخلی

5

دکتر رضا اکرمی پور مدیر گروه اطفال

6

دکتر محمدعلی حسامی مدیر گروه جراحی عمومی

7

دکتر نگین رضاوند مدیر گروه زنان

8

دکتر محمودرضا مرادی مدیر گروه ارولوژی

9

دکتر مرتضی صائب مدیر گروه ارتوپدی

10

دکتر جواد امینی سامان مدیر گروه بیهوشی

11

دکتر مظاهر رمضانی مدیر گروه پاتولوژی

12

دکتر نازنین فرشچیان مدیر گروه رادیولوژی

13

دکتر علیرضا جانبخش مدیر گروه عفونی

14

دکتر عمران داوری نژاد مدیر گروه روانپزشکی

15

دکترسید رضا باقری باوندپور مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب

16

دکتر لیلا رضایی مدیر گروه چشم

17

دکتر نسترن عیوضی مدیر گروه ENT

18

دکتر حسین کاووسی مدیر گروه پوست

19

دکتر نگین فرشچیان مدیر گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

20

دکتر هومن رفیعی سروری مدیر گروه طب اورژانس

21

دکتررضا حیدری مقدم مدیر گروه قلب

22

دکتر پیام ساری اصلانی مدیر گروه نورولوژی

23

دکتر بابک ایزدی مدیر گروه اخلاق پزشکی

24

دکتر  بهزاد حیدر پور مدیر گروه طب ورزشی

25

دکتر علی عزیزی مدیر گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

دبیر شورا: دکتر پیام ساری اصلانی


منشی شورا: خانم فرح آفرنگان