شورای پژوهش و فناوری دانشکده، در هفته های معین در روز یکشنبه بین ساعت 8 تا 10 تشکیل می شود. وظایف این شورا، مطابق با آیین نامه جامع مدیریت دانشکده پزشکی، شامل موارد زیر می باشد:

الف- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ابلاغ می گردد.

ب- تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

ج- بررسی و تدوین طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه

د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه

ه- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد.

و- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه

 

اعضای شورای پژوهش و فناوری

فهرست اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی

ردیف

نام اساتید

نام رشته، گروه

1

مدیران عضو شورا

پروفسور بابک صیاد

بیماریهای عفونی، عفونی

2

پروفسور زهره رحیمی

بیوشیمی بالینی، بیوشیمی بالینی

3

دکتر علیرضا رضایی ­منش

ایمنی شناسی، ایمنی شناسی

4

دکتر هوشنگ نعمتی

پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

5

دکتر میثم سیاه منصوری

مهندسی پزشکی، مهندسی پزشکی

6

دکتر ابراهیم برزگری

بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

7

اعضای بالینی

دکتر سیدجعفر نوابی

داخلی، داخلی

8

دکتر مهرعلی رحیمی

غدد، داخلی

9

دکتر سیدحمید مدنی

پاتولوژی، پاتولوژی

10

دکتر فیض اله منصوری

بیماریهای عفونی، عفونی

11

پروفسور نگین رضاوند

زنان و زایمان، زنان و زایمان

12

دکتر امید امان الهی

جراحی عمومی، جراحی

13

دکتر لیلا رضایی

ویتره و رتین، چشم پزشکی

14

دکتر ماریا شیروانی

بیماریهای عفونی، عفونی

15

دکتر نسرین مرادیان

نورولوژی، بیماری‌های مغز و اعصاب

16

اعضای علوم پایه

پروفسور سیروس جلیلی

آناتومی و بیولوژی سلولی، علوم تشریحی

17

دکتر رضا علی­ بخشی

ژنتیک پزشکی، بیوشیمی بالینی

18

پروفسور منصور رضایی

آمار زیستی، آمار زیستی

19
 دکتر امیرحسین هاشمیان آمار زیستی، آمار زیستی

20

دکتر ناصر نظری

زیست فناوری پزشکی، انگل شناسی و قارچ شناسی

21

دکتر عباس حق پرست

فیزیک پزشکی، فیزیک پزشکی

22

دکتر فرهاد بابایی

ویروس شناسی، میکروب شناسی

23

دکتر محمدرسول خزاعی

پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

24

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

مشاوره توانبخشی، روانشناسی بالینی

25

دکتر شیوا روشنخواه

آناتومی و بیولوژی سلولی، علوم تشریحی

26

دکتر ارشاد ندایی

علوم اعصاب، فیزیولوژی

27

دکتر علی اکبر فروغی

روانشناسی بالینی، روانپزشکی

28

دکتر نایب علی رضوانی

پزشکی مولکولی، بیوشیمی بالینی

29

دکتر بهمن اکبری

زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری پزشکی

30

دکتر نازنین جلیلیان

ژنتیک پزشکی، بیوشیمی بالینی

31

دکتر سجاد امامی آل آقا

بیوشیمی بالینی، بیوشیمی بالینی

32

دکتر هانیه تارخیان

ایمنی شناسی، ایمنی شناسی

33

دکتر علی اشرف گودینی

فیزیولوژی، فیزیولوژی

34

دکتر نیما رستم ­پور

فیزیک پزشکی، فیزیک پزشکی

 

دبیر شورا: دکتر هوشنگ نعمتی

کارشناس شورا: خانم سیده مریم حسینی