تاریخچه

کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1365 در محل دانشکده با تعداد اندکی کتاب اهدایی از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. این واحد زیر نظر معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده اداره می­شود.

کتابخانه در فضایی به وسعت 500 متر مربع در قالب پنج بخش کاری فعالیت دارد.

خط مشی

ـ گردآوری و نگهداری و سازماندهی مواد و منابع نوشتاری و غیر نوشتاری به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش

ـ همکاری با سایر کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور