آمارها

اشتراک بانکهای اطلاعاتی:

ISI, SCOPUS, CLINICALKEY, SCIENCEDIRECT, EMBASE

تعداد کل کتابها و پایان نامه ها تا آبان ماه 1398

فارسی        28734 جلد

لاتین              8054 جلد

پایان نامه       2450 جلد

تعداد نشریات داخلی که به صورت رایگان به کتابخانه ارسال می گردد:

25 عنوان اهدایی و اشتراک رایگان

تعداد کامپیوتر:        10 دستگاه

تعداد پرینتر:              3 دستگاه

تعداد اسکنر:            1 دستگاه

تعداد تلویزیون:         2 دستگاه

تعداد ویدئو سی دی: 1 دستگاه