گروه آموزشی علوم تشریحی

مدیرگروه : دکتر سیروس جلیلی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

dr khazaei  دکتر مظفر خزاعی  علوم تشریحی (فلوشیپ کشت سلول)  استاد  دکتری Ph.D mkhazaei@kums.ac.ir 
     
Curriculum Vita jalili.pdf
 دکتر سیروس جلیلی  علوم تشریحی  استاد  دکتری Ph.D
cjalili@kums.ac.ir
CV.enghlish 97 dr. Ghanbari

دکتر علی قنبری

علوم تشریحی

دانشیار

دکتری Ph.D

aghanbari@kums.ir

CV (Mitra Bakhtiari) 2016.pdf

دکتر میترا بختیاری

علوم تشریحی(آناتومی)

دانشیار

دکتری Ph.D

mbakhtiari@kums.ir

Dr Mohammad Reza Salahshoor C.V

دکتر محمدرضا سلحشور

علوم تشریحی(آناتومی)

دانشیار

دکتری Ph.D

mr.salahshour@kums.ir

 CV Dr. Shiva Roshankhah (bahman 98).pdf
 

دکتر شیوا روشن خواه

علوم تشریحی

دانشیار

دکتری Ph.D

sh.roshankhah@kums.ir

CV.Dr.Gholami

دکترمحمدرضا غلامی

علوم تشریحی

دانشیار

دکتری Ph.D

mohammadreza.gholami@kums.ac.ir

CV-Rashidi- 2019

دکتر ایرج رشیدی

علوم تشریحی

استادیار

دکتری Ph.D

iraj570@yahoo.com
        
دکتر ستاره جوانمردی

 دکتر ستاره جوانمردی

 علوم تشریحی  استادیار  دکتری Ph.D

setarehjavanmardy20@gmail.com

Framarzi CV
  دکتر آزیتا فرامرزی  بیولوژی تولید مثل استادیار   دکتری Ph.D   azita.faramarzi@kums.ir
 Dr Zahra Rashidi.pdf  دکتر زهرا رشیدی  بیولوژی تولید مثل  استادیار  دکتری Ph.D zahra.rashidi@kums.ac.ir
 

 دکترفوزیه خانی

 علوم تشریحی  استادیار  

دکتری Ph.D