برنامه های آموزشی

   طرح درس گروه آموزشی علوم تشریحی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر شیوا روشنخواه
طرح درس مقدمات علوم تشریح پزشکی.دکتر روشنخواهpdf.
آناتومی اندام فوقانی پزشکی آناتومی اندام فوقانی پزشکی
طرح درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی نیمسال اول- دکتر روشنخواه.pdf
-دکتر روشنخواه طرح درس سیستم اسکلتی عضلانی.pdf
 دکتر میترا بختیاری   embryo digestive-respiratoryciculation sys embryo digestive-respiratoryciculation sys
دکترمظفر خزاعی

دکتر خزاعی جنین شناسی پزشکی.pdfجنین شناسی


 

   
دکترسیروس جلیلی

طرح درس دستیار نورولوژی دکتر جلیلی

 دستیار نورولوژی

 آناتومی عمومی

  آناتومی عمومی

طرح درس آناتومی بالینی و کاربردی

 

 
دکتر محمدرضا سلحشور 
طرح درس آناتومی مقطعی  دکترا- دکتر سلحشور.pdf
       
دکترعلی قنبری 

  طرح درس دکتر علی قنبری علوم تشریح دستگاه ادار- تناسلی  پزشکی ترم 4عراقی  نیمسال 1.pdfدکتر علی قنبری علوم تشریح دستگاه ادار- تناسلی پزشکی ترم 4عراقی

 طرح درس آناتومی اندام تحتانی عراقی آناتومی اندام تحتانی عراقی

 

طرح درس علوم تشریح گوارش قلب و تنفس پزشکی.pdf گوارش قلب و تنفس پزشکی

 طرح درس دکتر علی قنبری علوم تشریح 3دکتر علی قنبری علوم تشریح 3

 Anatomical science 3 dentistry Farsi.pdf Anatomical science 3 dentistry Farsi

Urogenital and endocrine anatomy medicine farsi.pdf Urogenital and endocrine anatomy medicine farsi

دکترآزیتا فرامرزی 

گوارش، قلب و عروق و تنفس. دکتر فرامرزی گوارش، قلب و عروق و تنفس

دستگاه ادراری تناسلی و غدد درون ریز. دکتر فرامرزی دستگاه ادراری تناسلی و غدد درون ریز طرح درس دکتر فرامرزی طرح درس

دکتر ستاره جوانمردی

 

 دکتر ایرج رشیدی 

    تشریح 2 دندانپزشکی تشریح 2 دندانپزشکی  Tarhe dars Anatomy(digestive-respiratory   ciculation sys) 98-99-1.pdf Anatomy(digestive-respiratory ciculation sys) 98-99    

 دکتر محمدرسول خزاعی 

 کشت سلول کشت سلول      

 

 دکترفوزیه خانی 

        برنامه هفتگی اساتید گروه علوم تشریح