طرح درس گروه آموزشی علوم تشریحی

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر شیوا روشنخواه
طرح درس مقدمات علوم تشریح پزشکی.دکتر روشنخواهpdf.
آناتومی اندام فوقانی پزشکی آناتومی اندام فوقانی پزشکی
طرح درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی نیمسال اول- دکتر روشنخواه.pdf
-دکتر روشنخواه طرح درس سیستم اسکلتی عضلانی.pdf
 دکتر میترا بختیاری   embryo digestive-respiratoryciculation sys embryo digestive-respiratoryciculation sys
دکترمظفر خزاعی

دکتر خزاعی جنین شناسی پزشکی.pdfجنین شناسی


 

   
دکترسیروس جلیلی  

jalili TARH DARS Medicine Medicine

 
دکتر محمدرضا سلحشور 
طرح درس آناتومی مقطعی  دکترا- دکتر سلحشور.pdf
طرح درس آناتومی تنه (توراکس)- کارشناسی ارشد دکتر سلحشور.doc
   
دکترعلی قنبری 

  طرح درس دکتر علی قنبری علوم تشریح دستگاه ادار- تناسلی  پزشکی ترم 4عراقی  نیمسال 1.pdfدکتر علی قنبری علوم تشریح دستگاه ادار- تناسلی پزشکی ترم 4عراقی

 طرح درس آناتومی اندام تحتانی عراقی آناتومی اندام تحتانی عراقی

 

طرح درس علوم تشریح گوارش قلب و تنفس پزشکی.pdf گوارش قلب و تنفس پزشکی

 طرح درس دکتر علی قنبری علوم تشریح 3دکتر علی قنبری علوم تشریح 3

 Anatomical science 3 dentistry Farsi.pdf Anatomical science 3 dentistry Farsi

دکترآزیتا فرامرزی 

 مقدمات علوم تشریح-پزشکی دکتر فرامرزی.pdf

 مقدمات علوم تشریح- پزشکی

دکتر آزیتا فرامرزی، گوارش و تنفس پزشکی .pdf
ادراری تناسلی و غدد پزشکی دکتر فرامرزی .pdf
 

سیتم لنفاوی و غدد درون ریز ارشد دکتر فرامرزی .pdf

 دکتر فرامرزیPhD جنین شناسی مولکولی.pdf

 جنین شناسی مولکولی-PhD

جنین شناسی مامایی دکتر فرامرزی نیمسال دوم 98-99

دکتر ستاره جوانمردی

 

 دکتر ایرج رشیدی 


 
Tarh dars H&N-98-99-2.pdf H&N

طرح درس تشریح 2 دندانپزشکی- 2-99-98 تشریح 2 دندانپزشکی

 دکتر محمدرسول خزاعی 

 کشت سلول کشت سلول      

 

 دکترفوزیه خانی 

        برنامه هفتگی اساتید گروه علوم تشریح