با سلام و احترام

 

اکنون که به لطف خداوند بزرگ توفیق خدمتگزاری در کسوت مدیریت گروه آناتومی و بیولوژی سلولی به اینجانب محول گردید بر خود فرض و بایسته میدانم تا از حسن نظر همکاران عزیز نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم. با رعایت دقیق برنامه آموزشی و نظم و انضباط اینجانب تمام سعی خود را خواهم نمودتا با همکاری سایر اعضاء گروه که از افراد متعهد و فرهیخته می باشند ، در جهت ارتقاء دانش علوم تشریحی نه تنها در سطح همکاران؛ بلکه در جهتتربیت دکتری تخصصی ؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشجویان پزشکی و سایر فراگیران از هیچ کوششی دریغ ننمایم. 

 

در پایان آرزوی موفقیت در تمام عرصه‌های علمی و آموزشی را برای شما عزیزان دارم

دکتر سیروس جلیلی