بسمه تعالی

 

با سلام و احترام

 

اکنون که به لطف خداوند بزرگ توفیق خدمتگزاری در کسوت مدیریت گروه آناتومی و بیولوژی سلولی به اینجانب

 محول گردید بر خود فرض و بایسته میدانم تا از حسن نظر همکاران عزیز نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.

 با رعایت دقیق برنامه آموزشی و نظم و انضباط اینجانب تمام سعی خود را خواهم نمود تا با همکاری سایر اعضاء گروه

 که از افراد متعهد و فرهیخته می باشند ، در جهت ارتقاء دانش علوم تشریحی  نه تنها  در سطح همکاران؛ بلکه در جهت

تربیت دکتری تخصصی ؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشجویان پزشکی و سایر فراگیران از هیچ کوششی دریغ ننمایم.  

در پایان آرزوی موفقیت در تمام عرصه‌های علمی و آموزشی را برای شما عزیزان دارم

 

دکتر سیروس جلیلی