گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1347تاسیس شده است.

دانشکده پزشکی دانشگاه که گروه بیوشیمی بالینی در آن مستقر است در سال 1354 تاسیس گردید.

 گروه بیوشیمی بالینی با حضور پروفسور هادی خرازی و دکتر حمید راهی در سال 1358 بعنوان یک گروه مستقل تاسیس شد.

 پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در این گروه از سال 1378 شروع  شد.

 در سال 1395 پذیرش دانشجویان دکترای تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی آغاز گردید.

 گروه هم اکنون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی دارای دانشجویان ایرانی و خارجی می باشد.

اولین اعضای هیات علمی گروه

·         پروفسور هادی خرازیپروفسور هادی خرازی.jpg

·         دکتر حمید راهیدکتر حمید راهی.jpg

اسامی مدیران آموزشی گروه از ابتدا تاکنون

·         دکتر حمید راهی (1358-1366)

·         پروفسور هادی خرازی (1366-1371)

·         پروفسور حمید نعمانی (1371-1385)

·         پروفسور هادی خرازی (1385-1388)

·         پروفسور اسد ویسی رایگانی (1388-1395)

·         پروفسور زهره رحیمی (1395-)

 اسامی اعضا هیات علمی فعلی گروه

v     پروفسور زهره رحیمی (استاد بیوشیمی بالینی)

v     پروفسور حمید نعمانی (استاد بیوشیمی بالینی)

v     پروفسور اسد ویسی رایگانی (استاد بیوشیمی بالینی)

v     پروفسور رضا خدارحمی (استاد بیوشیمی)

v     دکتر ابراهیم شکیبا (دانشیار بیوشیمی بالینی)

v     دکتر لیدا حق نظری (دانشیار بیوشیمی بالینی)

v     دکتر هادی مظفری (استادیار بیوشیمی بالینی)

v     دکتر سجاد امامی آل آقا (استادیار بیوشیمی بالینی)

v     دکتر سهیلا اسدی (استادیار بیوشیمی بالینی)

v     دکتر رضا علی بخشی ( دانشیارژنتیک پزشکی)

v     دکتر فریبرز بهره مند (استادیار علوم زیست پزشکی)

v     دکتر نازنین جلیلیان (استادیار ژنتیک پزشکی)

v     دکتر نایبعلی رضوانی (استادیار پزشکی مولکولی)

کتاب های چاپ شده توسط اساتید گروه:

-    کتاب محاسبات در بیوشیمی توسط پروفسور هادی خرازی سال چاپ 1370  انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-        کتاب شیمی بالینی توسط اساتید بیوشیمی بالینی سراسر کشور (دکتر خرازی و ....)

-        کتاب بیوشیمی خون توسط پروفسور حمید نعمانی سال چاپ1384 انتشارات طاق بستان کرمانشاه

-    کتاب بیوشیمی بالینی در تشخیص بیماریها توسط پروفسور حمید نعمانی سال چاپ1396  انتشارات آوینار کرمانشاه

-        کتاب هورمون شناسی توسط پروفسور زهره رحیمی سال چاپ1393 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-        کتاب بیماریهای وراثتی هموگلوبین توسط پروفسور زهره رحیمی سال چاپ 1396انتشارات آوینار

-        کتاب بیوشیمی- بیوفیزیک متابولیسم توسط پروفسور رضا خدارحمی سال چاپ 1382 انتشارات نور دانش

-        کتاب از بذر گندم تا قرص نان توسط پروفسور رضا خدارحمی سال چاپ 1381 انتشارات تحسین

-    کتاب ژنتیک بیماریها تالیف جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله دکتر رضا علی بخشی سال چاپ 1383 انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشکی تهران 

بیوشیمی1.jpg  

 

بیوشیمی2.jpg

عکس دسته جمعی اعضا هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (از راست به چپ دکتر سهیلا اسدی-دکتر نازنین جلیلیان-پروفسور زهره رحیمی- دکتر لیدا حق نظری-دکتر رضا علی بخشی-پروفسور اسد ویسی رایگانی-دکتر ابراهیم شکیبا- پروفسور حمید نعمانی- دکتر نایبعلی رضوانی-دکتر فریبرز بهره مند-دکتر سجاد امامی آل آقا).