پیشینه ی  گروه :

گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را از سال 1388 با پیگیری جناب آقای دکتر خیراله صادقی عضو محترم هیات علمی گروه و مساعدت  مسئولین وقت دانشگاه شروع کرد. این گروه تا کنون اقدام به تربیت ده دوره  دانشجوی روان شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نموده است. در طی یک دهه ی گذشته، بیش از یک چهارم دانشجویان دانش آموخته در پرتو تلاش فردی و زحمات اساتیدگروه موفق به رتبه های برتر در مقطع دکترای روان شناسی بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شده اند. دامنه ی پذیرش سالانه ی دانشجو توسط این گروه در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی بین 3-10  نفر دانشجو بوده است. گروه هم اکنون دارای شش عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیایی می باشد که افزوده بر فعالیت های آموزشی در گروه با سایر گروه های آموزشی، از جمله گروه روان پزشکی ، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همکاری فعال دارد. از لحاظ فعالیت های آموزشی کلاس های گروه در دانشکده ی پزشکی برگزار می گردد و روزها ی یک شنبه به طور روتین به ترتیب جلسات ژورنال کلاب، مورنینگ ریپورت،گراند راند روان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی فارابی برگزار می گردد و اساتید و دانشجویان گروه در آن مشارکت و حضور فعال دارند. گروه در درمانگاه تخصصی فارابی دارای یک کلاس آموزشی و اتاق آیینه یک طرفه است که روزهای چهارشنبه هر هفته دانشجویان  فعالیت کارورزی بالینی خود را با نظارت اساتید گروه به صورت زنده (Invio) می گذرانند. هم چنین، اساتید گروه ایام هفته صبح ها در درمانگاه تخصصی فارابی حضور دارند و به ارایه ی خدمات روان شناختی به بیماران نیازمند می پردازند. درپایان، با توجه به آمار موفقیت دانشجویان در مقطع دکترای روان شناسی بالینی و پتانسیل اعضای هیات علمی،گروه در سال آینده درصد راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد روان شناسی سلامت ، کارشناسی ارشد بهداشت روان و  دکترای روان شناسی بالینی می باشد.