گروه مهندسی پزشکی

-      Biomedical engineering group

        پیام مدیر گروه:

    گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک گروه آموزشی  نسبتاً جوان است که می تواند در سایه همدلی و تلاش به موفقیت های قابل توجهی دست یابد. تا زمان نگارش این پیام، کارنامه علمی گروه در حوزه  مختلف ، اعم از مقالات منتشر شده، کتب ترجمه شده و تالیفی ، اختراع ثبت شده، برگزیده شدن در جشنواره های معتبر علمی و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه، حاکی از این است که این رشته نوپا در این دانشگاه پیشرفت زیادی  از خود نشان داده است.

        معرفی گروه:

     گروه مهندسی پزشکی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ با پذیرش ۲ دانشجو شروع به کار کرد. تعداد اعضای هیئت علمی گروه ۴ نفر میباشد. که دو نفر به صورت عضو هیئت علمی تمام وقت،یک نفر هیئت علمی ضریب K و یک نفر بورسیه میباشد. در حال حاضر ۱۵ دانشجو فارغ التحصیل و ۱۳دانشجو در حال تحصیل هستند. این گروه اهداف ذیل را دنبال میکند:

       - تربیت نیروی متخصص مهندسی پزشکی از طریق آموزش فعال و استفاده بهینه از فنآوری های پزشکی

     - همکاری با مراکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی، به منظورافزایش بهرهوری در ارتقای کیفی خدمات ارایه شده به بیماران

     - ارتقای کیفیت آموزشی به تمامی دانشجویان

     - راه اندازی دوره دکتری تخصصی (PhD) مهندسی پزشکی

     - راه اندازی سایر رشته های مهندسی پزشکی

     - گسترش فضای فیزیکی و افزایش اعضای هیات علمی گروه

     - راه اندازی زمینه های تحقیقاتی جدید و نیز کاربردی و کلینیکی در گروه