بازدید معاون آموزشی دانشگاه و رییس دانشکده پزشکی از گروه بیوتکنولوژی پزشکی در سال 96

 

135150_orig.jpg
135148_orig.jpg

 

بازدید معاونت محترم آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی از گروه و آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی پزشکی در  مرداد ماه 99

 

2
1

 

لینک های مفید بیوتکنولوژی لینک های مفید بیوتکنولوژی