طرح درس گروه آموزشی فیزیک پزشکی


 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
 دکترکریم خوشگرد
طرح درس فیزیک عمومی- کارشناسی علوم صنایع غذایی- دکتر خوشگرد.pdf

 

- دکتر خوشگردطرح درس فیزیک داروسازی- دکتری داروسازی.pdf
طرح درس فیزیک پرتوشناسی تشخیصی-ارشد فیزیک پزشکی-دکتر خوشگرد.pdf
     
طرح درس فیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی- دکتر خوشگرد.pdf
- دکتر خوشگرد.طرح درس فیزیک پزشکی هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی.pdf
دکتر عباس حق پرست

 طرح درس فیزیک رادیوتراپی (2)- دکتر حق پرست.pdf

طرح درس اصول آشکارسازی و دزیمتری پرتوها- دکتر حق پرست.pdf  

 

دکتر نیما

رستم پور 

لیزر ارشد فیزیک پزشکی- دکتر نیما رستم پور.pdf

 

 

ریاضیات ارشد فیزیک پزشکی- دکتر نیما رستم پور.pdf

فیزیک اختصاصی 1 بهداشت حرفه ای- دکتر نیما رستم پور.pdf

 

-دکتر نیما رستم پورفیزیک عمومی بهداشت محیط.pdf

 فیزیک عمومی بهداشت محیط

 

       

   

 

 برنامه هفتگی اساتید گروه فیزیک پزشکی

 

برنامه کلاس هفتگی نیمسال اول 98-99.pdf برنامه کلاس هفتگی نیمسال اول 98-99 

  

 

همانطور که مطرح شد تاکنون گروه در طول هر ترم عهده دار کلیه دروس فیزیک ، فیزیک پزشکی ،  بیوفیزیک ، فیزیک رادیولوژی ، فیزیک پرتوها ، فیزیک پزشکی هسته ای ، (رادیوایزوتوپها) رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه ، بهداشت پرتو و حفاظت ، اصول تعمیرات ، دستگاههای پزشکی دزیمتری پرتوها فیزیک داروسازی و نیز آزمایشگاههای مربوطه می باشد . علاوه بر دروس فوق : دروس زبان تخصصی پزشکی و سایر رشته و نیز دروس کامپیوتر دوره های کارشناسی ارشد توسط مدرسین این گروه تدریس و ارائه می شود

- در هر ترم بطور میانگین بین 30 الی 50  واحد از دروس فوق ارائه می شود که جزئیات مربوط به دروس و مدرس و برنامه آموزشی هفتگی بصورت مدون در تابلواعلانات نصب و نیز به معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی ارسال می شود .

( در آینده برنامه آموزشی ـ درس هفتگی اعضاء محترم هیئت علمی به سایت اضافه می شود )