پیام مدیر گروه:

 فیزیک پزشکی در قالب ساده ترین تعریف عبارت است از کاربرد اصول و پدیده ها و روشهای فیزیک در تشخیص و درمان بیماریها، به عبارت دیگر فصل مشترک و یا گذرگاه ارتباطی بین علوم فیزیک و پزشکی می باشد. با توجه به ابعاد گوناگون و گسترش دانش فیزیک پزشکی، این رشته کاربرد وسیع و اجتناب ناپذیری در آموزش دوره های علوم پایه و کاربردهای بالینی و بیمارستانی دارد، به طوری که به عنوان یکی از مهمترین رشته های علوم پایه پزشکی استفاده و بهره برداری  های فراوانی را در بخش های بالینی فراهم ساخته است.

قدمت رشته فیزیک پزشکی در تاریخ پزشکی بیانگر اصالت و احساس نیاز حرفه پزشکی به آن است، به طوری که استفاده از ابزارهای ابتدایی با اصول فیزیک ساده در طب قدیم در تشخیص و درمان بیماریها موثر بوده است. از اواخر قرن نوزدهم و با کشف اشعه ایکس و پس از آن با استفاده از رادیوایزوتوپها و سایر تابشها و پرتوهای یونساز و غیر یونساز و ابداع و توسعه روشهای مختلف تصویر برداری و یا پرتودرمانی، دانش فیزیک پزشکی سهم قابل توجهی را در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جوامع و انسانها به عهده داشته است. فیزیک پزشکی امروزه به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شود که به طور کلی می توان آنها را به تصویر برداری پزشکی، دزیمتری و حفاظت پرتویی، پزشکی هسته ای، پرتودرمانی، رادیوبیولوژی، امواج فراصوت و مقولات دیگری از قبیل لیزر ، نور و فیزیک دیدگانی، بیوالکتریسیته و مغناطیس (بیوالکترومغناطیس)، بیومکانیک و..... تقسیم نمود. این موضوعات در دانشگاههای خارج و یا داخل کشور که دوره های تحصیلات تکمیلی را تاسیس کرده اند توسط گروههای آموزشی فیزیک پزشکی برنامه ریزی و ارائه می شوند.

این گروه از مهر ماه 1387سال و بعد از تأیید هیات ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی اولین دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک پزشکی را با پذیرش اولین دانشجویان آغاز کرد و از زمان تأسیس این رشته تا به امروز تعداد قابل توجهی از دانشجویان گروه فارغ التحصیل شده و برخی از آنها در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند و برخی نیز در زمینه های مرتبط با رشته مانند پرتودرمانی، پزشکی هسته ای در حال خدمت به نظام سلامت کشور و بیماران هستند. امیدواریم با توجه به اهمیّت روزافزون این رشته در سلامت عموم جامعه و با مساعدت بیشتر مسئولین محترم و نیز همّت و تلاش همکاران و دانشجویان گرامی، بیش از پیش بتوانیم زمینه توسعه و تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و سلامت محور این رشته را فراهم سازیم.

دکتر کریم خوش گرد

مدیرگروه فیزیک پزشکی