پیام مدیر گروه:

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی انسان در گذر زمان، بیماری ها و رویکرد های مقابله با آن ها بوده است. بیماری های عفونی مانند سل، جذام، عفونت های گوارشی و تنفسی قدمتی به درازای پیدایش زندگی در گستره زمین دارند و بیماری هایی هم چون انفلوانزا، طاعون و تیفوس و امروزه نیز بیماری هایی باز پدید و نوپدید مانند سل، سارس و ایدز مرگ و میر های فراوانی را به دنبال داشته اند. در جهان کنونی افزایش شدید مقاومت به آنتی بیوتیک ها و هم چنین بدخیمی های ناشی از باکتری ها بار دیگر توجه دانشمندان را به این شاخه از دانش جلب ساخته است.

گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی امیدوار است با برنامه ای زمان بندی شده به هدف های زیر دست رسی یابد:

راه اندازی و گسترش روش های نوین تشخیصی

تلاش برای شناسایی و مهار عفونت های بیمارستانی

شناخت فاکتور های ویرولانس باکتری ها و ویروس ها با تاکید بر بیماری های عفونی شایع در استان

تلاش برای طراحی و ساخت واکسن ها و ایمونوژن ها

هم چنین، گروه میکروب شناسی مسئول آموزش میکروب شناسی به دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد میکروب شناسی و دکتری باکتری شناسی در دانشکده پزشکی بوده و امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور افتخار تربیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری ویروس شناسی را نیز داشته باشیم