گروه آموزشی فیزیولوژی

مدیرگروه: دکترسید ارشاد ندایی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

علی پورمتعبد.pdf

دکتر علی پورمتعبد

فیزیولوژی انسانی

استاد

دکتری Ph.D

 

apourmotabbed@kums.ac.ir
  دکتر غلامرضا بهرامی  فارماکولوژیبرو
 استاد دکتری Ph.D   
دکتر شکیبایی

دکتر داریوش شکیبایی

فیزیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

 

d_shakibaee@kums.ac.ir
farsi-Najafi

دکتر هوشنگ نجفی

فیزیولوژی

دانشیار

دکتری Ph.D

 

hnajafi@kums.ac.ir
Farshad Moradpour

دکتر فرشاد مرادپور

فیزیولوژی

استادیار

دکتری Ph.D

 

fmoradpour@kums.ac.ir
سی وی دکتر گودینی آذر 95

دکتر علی اشرف گودینی

فیزیولوژی

استادیار

دکتری ph.D

 

agodini@kums.ac.ir
 ارشادندایی دکتر سید ارشاد ندایی   علوم اعصاب استادیار   دکتریPh.D  ershad_nedaei@yahoo.com

 

 دکتر مریم محمدیان

فیزیولوژی  استادیار  دکتری ph.D  Maryam.mohammadian2008@yahoo.com 
 

 دکتر مطهره زینی وند

 فیزیولوژی  استادیار  دکتری ph.D   
رزومه دکتر شاه ویسی

دکتر کاوه شاه ویسی

فیزیولوژی

استادیار

دکتری ph.D

 

k.shahveisi@kums.ac.ir

 

 

 

پرسنل اداری:                                                                         

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

عاطفه توحیدی

کارشناس

خانم هایده حقیقی زاد

 کارشناس

آقای حسین کرمی دارابخانی

کارشناس  

 سیاوش پارسازاده  کارشناس 

خانم فرشته امیری

دیپلم -منشی گروه

آقایمجید  قادری

دیپلم -خدمات