گروه فیزیولوژی مفتخر است که درس فیزیولوژی را به عنوان یکی از دروس پایه علم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی آموزش می دهد. در جهت انجام این رسالت در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به تربیت کارشناس ارشد فیزیولوژی نموده و درس فیزیولوژی را به دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تدریس می کند. همچنین جهت تعمیق علم فیزیولوژی، بساط های تحقیقاتی در زمینه های مختلف از جمله فیزیولوژی اعصاب ، قلب ، کلیه ، غدد درون ریز راه اندازی کرده است .

این گروه سعی دارد با تولید علم در زمینه های مربوطه به گسترش مرزهای دانش و ارتقاء کیفیت زندگی انسانها کمک کند.

 

چشم انداز 5 ساله گروه:

ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی

راه اندازی دوره دکتری تخصصی (PhD) فیزیولوژی

گسترش فضای فیزیکی و اعضای هیات علمی گروه

راه اندازی بساط های  تحقیقاتی جدید در گروه

  


 

دکتر داریوش شکیبایی

مدیر گروه فیزیولوژی