تماس با ما

ردیف

نام ونام خانوادگی

تلفن تماس

E-mail

1

دکترمجتبی نیازی

 Mojtaba.niazi.56@Gmail .com

2

دکترناصر همتی

 

 

3

دکترناصر یگانه

nyganeh@KUMS.ac. ir

4

دکتربهمن روشنی

 b Roshani@yahoo.com

5

دکترغلامرضا محسنی

Mohsen85ir@yahoo.com

6

دکترخسرو فرهادی

Kh_Farhady@yahoo.com

7

دکترعبدالحمید ذکائی

 

 

8

دکترعلی کرباسفروشان

Ali_karbasfrushan@yahoo.com

10

دکترمنصورچوبساز

Mchoobsaz@yahoo.com

11

دکترپریساگلفام

pargolfam@yahoo.com

12

دکترمیترا یاری                   

Mitra yari @yahoo.com

13

دکترحسین فرزام

Hossain Farzam@yahoo.com

14

دکترجواد امینی سامان

--

15

دکترمحمدجواد نادرسپاهی

www.Amir Nader33@yahoo.com

16

دکترسعید محمدی

 

 

17

دکترغلامرضا مرادی