گروه آموزشی بیهوشی

مدیرگروه: دکتر جواد امینی سامان

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

دکتر ناصر یگانه

بیهوشی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
nyeganeh@kums.ac.ir

دکتر ناصر همتی

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

nhemati@kums.ac.ir
 
دکتر پریسا گلفام

دکتر پریسا گلفام

بیهوشی

دانشیار

دکتری تخصصی

pgolfam@kums.ac.ir
 
منصور چوبساز

دکتر منصور چوبساز

بیهوشی

دانشیار

دکتری تخصصی

mchoubsaz@kums.ac.ir 

دکترعلی کرباسفروشان 

دکتر علی کرباسفروشان

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

akarbasforoushan@kums.ac.ir
 
Roshani

دکتر بهمن روشنی

بیهوشی

دانشیار

دکتری تخصصی

broshani@kumas.ac.ir
 
cv dr farhadi

دکتر خسرو فرهادی

بیهوشی

دانشیار

دکتری تخصصی

kh_farhadi@kums.ac.ir
 

دکتر عبدالحمید ذکایی

بیهوشی

دانشیار

فلوشیپ قلب و مراقبتهای ویژه

 
a_zakaee@kums.ac.ir
dr.yari(2)

دکتر میترا یاری

بیهوشی

دانشیار

دکتری تخصصی

myari@kums.ac.ir
 
دکترحسین فرزام

دکتر حسین فرزام

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

hfarzam@kums.ac.ir
 

دکتر غلامرضا مرادی

بیهوشی

استادیار

فوق تخصص

 
moradighdr@kums.ac.ir

دکتر حسنعلی کریم پور

بیهوشی

استادیار

فلوشیپ بیهوشی ICU

ha_karimpour@kums.ac.ir
 

دکتر جواد امینی سامان

بیهوشی

دانشیار 

دکتری تخصصی

 
j.aminisaman@kums.ac.ir

دکتر محمدجواد نادرسپاهی

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

 
mj_nadersepahi@kums.ac.ir

دکتر عقیق حیدری

بیهوشی (فلوشیپ بیهوشی قلب)

استادیار

دکتری تخصصی

 
agh_heidari@kums.ac.ir

دکتر علیرضا احمدی

بیهوشی

 دانشیار

دکتری تخصصی

aahmadi@kums.ac.ir
 

دکتر سعید محمدی

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

sed.mohammadi@kums.ac.ir
 

دکتر علی غلامی

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

ali.gholami@kums.ac.ir
 

دکتر الهام سیاه کمری

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

 
elham.siahkamari@kums.ac.ir

دکتر مریم رحمتی نژاد

 

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی

 
 

دکتر سیمین چقازردی

 

بیهوشی  استادیار  دکتری تخصصی   

دکتر بهناز کریمی

 

بیهوشی

استادیار

دکتری تخصصی