پیام مدیر گروه

 

دانش پزشکی در شناخت از ساختار بسیار پیچیده بدن آدمی هر روز در حال پیشرفت شگرفی است. روشهای درمانی جدید با بکارگیری شاخه‌های مختلف علوم، مرتباً تغییر می‌کند و غیر ممکن‌های گذشته به ممکن‌های حال بدل گشته است. پیدایش روشهای جراحی نو، در مورد بافتهایی از بدن که هرگز تصورش نمی‌رفت، شاهد این ادعا است و دستان هنرمند جرّاحان، با کمک تجهیزات پیشرفتة پزشکی، باعث نجات جان انسانها و امید بخش زندگی و حیاتی دوباره است. اما ملزومات یک جرّاحی موّفق، علاوه بر جرّاح، به بیهوشی مناسب بیمار نیز وابسته است. بیهوشی را می‌توان به صورت ساده، کم کردن سطح آگاهی و درک بیمار از محرک‌های درونی و بیرونی حین جرّاحی، تعریف کرد. فرآیند بیهوشی، کار دشوار و پیچیده‌ای است، زیرا بیهوشی در واقع سفری است که تا مرز مرگ پیش می‌رود و این وظیفه خطیر بر دوش متخصصین بیهوشی است که مرزهای بین مرگ و زندگی را بشناسند و بیمار را بعد از پایان جرّاحی، به زندگی بازگردانند.

علم بیهوشی و مراقبتهای ویژه از رشته های نسبتا" نو پای علم پزشکی است. اولین بیهوشی موفقیت آمیز در سال 1846 میلادی توسط دندانپزشکی بنام ویلیام مورتون وبا بکار بردن اتر در بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا صورت  گرفت. وتا 80 سال پس از آن نیز داروی جدیدی  یافت نشد و پیشرفت چشمگیری در این عمل حاصل نگردید.در سالهای اخیر تحولات عظیمی در آن صورت گرفته وهر روز داروهای جدیدی کشف و سیستم های دقیقتر مراقبتی به آن اضافه گردیده است.

پس ازکشف علم بیهوشی گام های بزرگی در علم و هنر کنترل درد برداشته شده و بهترین شرایط برای  رفع مشکلات اعمال جراحی تهیه شده و پیشرفت علم جراحی را تسهیل نموده است بطوری که به جرات می توان گفت " جراحی پیشرفته امروزی در جهان مدیون پیشرفت علم بیهوشی می باشد." رشته بیهوشی تا  سال 1941 میلادی در آمریکا زیر شاخه ای از گروه  جراحی بوده و از آن سال به  بعد رشتهء تخصصی بیهوشی به صورت تخصص مستقلی در رشته های تخصصی آمریکا شناخته  شده و پس از آن؛ هر ساله هزاران نفر موفق به اخذ درجهء بورد تخصصی از آمریکا شده اند.تعلیمات این دوره در آمریکا و  کشورهای دیگر  ازجمله ایران چهار ساله بوده داوطلبین این دورهء تخصصی پس از اخذ مدرک پزشکی عمومی و گذراندن امتحانات ورودی مربوطه وارد این  رشتهء تخصصی شده ودر طی  4سال آموزش مداوم و یادگیری جنبه های بیهوشی بالینی و گذراندن امتحانات مربوطه (امتحانات گواهینامه و دانشنامه تخصصی ) موفق به اخذ مدرک تخصصی بیهوشی می گردند. وظیفه متخصصین بیهوشی صرفا" محدود به اتاق های عمل نمی شود بلکه آنها در ادارهء دردهای  مزمن وحاد ؛ بخش های مراقبتهای ویژه ؛ احیاء قلبی ریوی ؛ کلینیک های درد و بخش های مسمومین ( مسمومیتهای حاد و مزمن دارویی ) نیز خدمات با ارزشی را ارائه می نمایند. 

 

تاریخچه گروه بیهوشیتاریخچه گروه بیهوشی

 

 

تاریخچه گروه بیهوشیتاریخچه گروه بیهوشی