دکترجواد امینی سامان

 
دکترجواد امینی سامان
 
تاریخ تولد:2/4/1346

Address: Department of Anesthesiology, Imam Reza Hospital Kermanshah University of Medical Sciences (KUMS) Kermanshah iran

 تحصیلات:
 
بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه(1377--1374) دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-ایران
-دکترای پزشکی عمومی (1374-1367)دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک- ایران
 
 سوابق مسئولیتی:
 
1-رزیدنت ارشد بیهوشی در سال(1377-1376)کرمانشاه
 
2-مسئول اتاق عمل بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب
1378
3-مسئول نظارت بر درمان شبکه ی بهداشت و درمان اسلام آباد غرب
1379
4-ریاست بیمارستان امام خمینی آسلام آباد غرب(1385-1379)
 
5-معاونت امور درمان شبکه ی بهداشت و درمان اسلام آباد غرب(1385-1379)
6-جانشین مدیر شبکه ی اسلام آباد غرب (1384-1380)
 
7-مسئول فنی بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب (1384-1379)
 
8-مدیراجرایی احیاءوعضو هسته ی اموزشی شهرستان اسلام آبادغرب(1385-1384)
 
9-عضو اصلی شورای حل اختلاف شهرستان اسلام آباد غرب(1385-1384)طی ابلاغ ریاست کل دادگستری استان کرمانشاه
 
10-تفویض اختیار ریاست دانشگاه به اینجانب موضوع مادهء 42 و 28 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه(1385-1383)
 
11-عضو ستاد ساماندهی و نظارت بر شبکه ی ا رجاع شهرستان اسلام آباد غرب(1385-1384)
 
12-عضو کمیته ی ارجاع بیمارستانی بیماران روستایی سال(1385-1382)
 
13-مسئول هیئت اجرائی انتخابات نظام پزشکی
 
14-عضو اصلی هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی اسلام آباد غرب(1385-1382)
 
15-عضو اصلی کمیته ی صرفه جویی و افزایش درامد بیمارستانی
 
16-عضو ارتقاء سلامت مادر و نوزاد شبکه ی اسلام اباد غرب
 
 

 

دکتر منصور چوبساز

      

دکتر منصور چوبساز

 

 

          

                 استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

 

تحصیلات:

 

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه (1373-1370): دانشکده پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران

 

 

دکترای پزشکی عمومی (1370-1363): دانشکده پزشکی ,           

 

     دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , ایران

                         


سوابق کاری:

 

 

عضوهیئت علمی دانشکده پزشکی,  دانشگاه علوم پزشکی اراک (1375-1373)

 

عضوهیئت علمی دانشکده پزشکی,  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

(از 1375)

مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی  کرمانشاه  (از 8/3/1387)

معاون آموزشی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی(از1386-1383)

رییس بخش بیهوشی مرکز اموزشی درمانی امام خمینی (ره)   (1383-1379)

عضوشورای پژوهشی دانشکده پزشکی (از 1385) 

عضوشورای پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (از2/4/1387)

عضو کمیته بالینی انتشارات , مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( از  10/2/7 138  )

عضو شورای انتشارات , مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( از   10/2/1387 )

 

 

سوابق تدریس:

 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک(  1375-1373)

دانشکده پزشکی:

رشته پزشکی (تئوری جراحی و بیهوشی)

 

 

دانشکده پیراپزشکی:

 

 هوشبری  (تئوری  بیهوشی) و(احیا قلبی ریوی تئوری و عملی)

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( از 1375)

 

دانشکده پیراپزشکی:

  کاردانی هوشبری  (تئوری  بیهوشی) و(احیا قلبی ریوی تئوری و عملی)

 کارشناسی هوشبری(بیهوشی در اعمال کلیه و مجاری ادراری)

دانشکده پزشکی:

 دانشجویان رشته پزشکی (تئوری جراحی و بیهوشی)(مهارتهای بالینی) کارورزان رشته پزشکی(احیا قلبی ریوی تئوری و عملی)           

پزشکان عمومی (روشهای اکسیژن درمانی) (احیا قلبی ریوی تئوری و عملی)

 دندانپزشکان عمومی (روشهای آرمبخشی وبیحسی موضعی در کودکان جراحان عمومی (  بیهوشی در تروما)

 

جوایز:

رتبه اول بورد شفاهی سال 1373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاری با مجلات علمی:

 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( بهبود) در زمینه داوری مقالات (از 1379)     

                                                                    

مقالات خارجی:

 Ahmadi ,a ,Mohammadi,r Schwebel,d  Khazaie,h  Farhadi, kh, Choubsaz, m

Treating Hot Flashes MEDICAL ACUPUNCTURE Volume 20, Number 3, 2008  

 

 

مقالات فارسی:

 

 

 

منصور چوبساز٫ حسنعلی کریمپور٫ خسرو فرهادی: (1

 

بررسی مقایسه ای اثر متوکلوپرامید وگرانیسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از   جراحی کاتاراکت مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (در نوبت چاپ)

2)علی کرباسفروشان٫ منصور چوبساز٫غلامرضا سعدالدین

بررسی اثررمی فنتانیل بر فشار خون و ضربان قلب مادران و اپگار نوزادان در هنگام القا بیهوشی عمومی در سزارین انتخابی.مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

 سال بیست و هشتم٫ دوره دوم ٫شماره 56 ٫سال٫1385صفحه 39-34

 

 

خلاصه مقالات:

 

1)    منصور چوبساز٫ بهزاد تیموری:

ارزیابی درد متعاقب تروما در کودکان٫معیار ها٫محدودیت ها

همایش سراسری تروماومراقبت های پرستاری ٫ کرمانشاه٫دی ماه 1383

2)    منصور چوبساز٫ بهزاد تیموری٫ خسرو فرهادی:

 بررسی مقایسه ای اثر متوکلوپرامید وگرانیسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از   جراحی کاتاراکت

 کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبتهای ویژه .تهران٫ بهمن 1383

3)    منصور چوبساز٫  خسرو فرهادی ٫ علی کرباسفروشان:

 بررسی مقایسه ای افزودن غلظت های مختلف بیکربنات سدیم به لیدوکائین داخل کاف لوله تراشه در کاهش سرفه٫ زور زدن و لارنگو اسپاسم متعاقب خروج لوله تراشه اولین کنگره بین المللی بیهوشی چشم پزشکی٫تهران٫بهمن 1386

4)میترا یاری٫ناصر یگانه٫ خسرو فرهادی٫ منصور چوبساز:

بررسی آرامبخشی حاصل از دو روش(سوفنتانیل+پرومتازین) و  (میدازولام+  پرومتازین) در بیماران فیکو امولسیفیکاسیون

 اولین کنگره بین المللی بیهوشی چشم پزشکی٫تهران٫بهمن 1386

4)    خسرو فرهادی٫محمد جواد نادر سپاهی٫ منصور چوبساز٫  فرشته جلالوندی میترا یاری:

مقایسه اثرات بالینی رمی فنتانیل و الفنتانیل روی پاسخ کاردیوواسکولاربه هنگام لارنگوسکوپی ولوله گذاری تراشه.دهمین کنگره سراسری بیهوشی ایران٫تبریز٫مهر ماه 1387

 

 

 شرکت درکارگاه ها:

 

1)      احیاء نوزادان

2)      Morning report

3)      نگارش طراحی وارائه پوستر به زبان انگلیسی

4)      پیشرفته ارزشیابی دانشجووشیوه طراحی سئوال

5)      آشنائی با روشهای آماری SPSS

6)       آموزشی احیاء قلبی ریوی

7)      اخلاق در پژوهش های بالینی

8)      آشنایی با بانکهای اطلاعاتی ومنابع الکترونیکی

9)      داوری ونقد مقاله

10) طرح درس بالینی

11) روش تحقیق مقدماتی

12) روش تحقیق تکمیلی

13) ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی

14) نگارش وارائه مقالات پزشکی

15) ارزشیابی بالینی ((OSCE

16) نگارش وارائه مقالات پزشکی به زبان انگلیسی

17) آشنایی با نرم افزار PowerPoint - PDF

18) آموزش پزشکی جامعه نگر

دکترحسین فرزام

 

 

 

 

دکترحسین فرزام

فارغ التحصیل پزشکی ازدانشگاه شیراز 1371

فارغ التحصیل رشته بیهوشی از دانشگاه شهید بهشتی 1382

 


 

 

 

 

 


Hosenfarzam @ yahoo.com

Mobile : 09123717546

Home: 0831 8376908

سوابق خدمت :

1-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب  72-1371

2- عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 74-73

3-معاون درمان شبکه بهداشت شهرستان کرمانشاه 75-74

4-عضو کمیته اجرایی استانی آموزش احیاء از سال 86

5- مسئول فنی ICU بیمارستان فارابی از سال 86

6-مسئول فنی ICU بیمارستان چهارمین شهید محراب 84-83

7-تاسیس بخش ترک اعتیاد زیر بیهوشی دربیمارستان فارابی

سوابق آموزشی :

1- همکار آموزشی گروه بیهوشی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 82

2- شرکت در کنگره های مختلف بیهوشی ومراقبت های ویژه

3- سخنرانی درکارگاهCPR  سال 83

4- سخنرانی در برنامه مدون اعتیاد سال 83

5- سخنرانی در برنامه مدون اعتیاد سال 84

6- سخنرانی درکارگاه احیاء قلبی ریوی سال 86

7- سخنرانی در برنامه مدون مراقبت های ویژه سال 86

8- سخنرانی درکارگاه احیاء نوزادان سال 86

9- سخنرانی در برنامه مدون اورژانس های دندانپزشکی  سال 86

10-                    عضو هیئت علمی گروه بیهوشی ازسال 1387

تحقیقات:

1-بررسی اثر کلونیدین برتهوع واستفراغ در بیمارانUROD

2-بررسی مقایسه ای میزان عود دربیماران ترک اعتیاد به روش فوق سریع و متادون

دکتر خسرو فرهادی

Address:

Department of Anesthesiology, ImamRezaHospital     email : kh_farhady@yahoo.com

Kermanshah University of Medical Sciences (KUMS)   Home phone: +988318253029

Kermanshah                                                             Cellular phone: +98 9183312988

 Iran                                                                                         fax: +988318253029.

                                                                                 Work phone: +98 831 8384185


 

 

تاریخ تولد:01/06/1341     

 

تحصیلات

-------------------------

.فارغ التحصیل در پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پز شکی اصفهان سال 1374

.  فارغ التحصیل در رشته تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پز شکی کرمانشاه سال1377

 

سوابق و مسئولیت ها

--------------------------

. مدیر گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه کرمانشاه از سال1

. عضو شورای پژوهشی دانشکده پژشکی کرمانشاه از سال 84 الی 852

. مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فارابی از سال3

. مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان طالقانی از سال 4

. عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی از خرداد 85 الی 875

. نماینده گروه بیهوشی در کمیته راهبردی بیهوشی در اصفهان6

7. عضوﻫﯿﺋﺖ علمی گروه بیهوشی در دانشکده پز شکی کرمانشاه از سال 1377

8 . مسئول ارزیابی درون گروهی بیهوشی سال 1382-1381 (مرحله اول)                     

9. شرکت در ارزیابی درون گروهی بیهوش10. شرکت در ارزیابی درون گروهی بیهوشی سال 1387-1386 (مرحله سوم)

ی سال 1384-1383 (مرحله دوم)

10. شرکت در ارزیابی درون گروهی بیهوشی سال 1387-1386 (مرحله سوم)

ویت گروه ارزشیابی بیمارستانهای استان کرمانشاه 28/8/81

سوابق تد ریس  

سخنرانی ها و شرکت در کنگره ها

--------------------------------------

1. شرکت در چهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی مهرماه 1384          

2. سخنرانی در هشتمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی بیهوشی و  مراقبتهای ویژه بهمن ماه 1383

3. شرکت دراولین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی بهمن ماه 1380

4. شرکت در همایش فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در نظام سلامت 29/4/87 لغایت 30/4/87

5. شرکت در آموزش مقدماتی پدافند غیر عامل در نظام سلامت 18/4/87 لغایت 21/4/87

6. سخنرانی در نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیا مشهد

(مقاله- فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود دانشگاه علوم پز شکی کرمانشاه- سال یازدهم شماره دوم- تابستان 1386 )

7. سخنرانی درکنفرانس مولتی پل تروما  دانشگاه علوم پز شکی کرمانشاه 18/7/85

8. سخنرانی در کارگاه دو روزه احیاء قلبی-ریوی سال1381

 9. سخنرانی درباره  "مدیریت راه هوایی"    در اولین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی،مراقبتهای ویژه و سل در بیمارستان مسیح دانشوری27/8/84 

 

سوابق تدریس  

----------------------------------------

1. تدریس در کارگاه  دو روزه احیاء قلبی-ریوی سال1381

2. استاد مشاور طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای بیهوشی با نسبت اکسیژن بالاتر در میزان بروز عفونت زخم در در جراحی های تمیز- آلوده مهرماه 1386

3. استاد راهنما در طرح تحقیقاتی- پایان نامه با عنوان بررسی تأثیر میدازولام داخل نخاعی در کیفیت و طول بی دردی سزارین – بیمارستان معتضدی 1385-1384 (نفر سوم)(مقاله مجله علمی – پژوهشی – پزشکی کاشان)

4. استاد راهنما در طرح تحقیقاتی بررسی تأثیر دو روش ساکشن تراشه با سیستم باز و فایبرواپتیک در بیماران تحت تنفس مکانیکی در بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه سال 1385

5. استاد مشاوردر بررسی تأثیر تجویز فنتانیل بر آپگار نوزادان متولد شده از طریق سزارین(  پایان نامه 1383)

6. استاد راهنما در بررسی مقایسه ای بلوک شبکه سلیاک با هدایت اسکن کامپیوتری و سونوگرافی در بیماران مبتلا به تومور پیشرفته سر پانکراس( طرح تحقیقاتی و پایان نامه و مقاله که در نوبت چاپ در مجله تنفس است)

تحقیقات و مقالات

--------------------------------

1. پوستر دهمین کنگره سراسری بیهوشی ، ایران- تبریز مهرماه 1387

2. بررسی تأثیر هماتوم بلاک در شکستگی های کالیس، مقاله مجله بهبود سال 1387

3. مقایسه اثرات بالینی رمی فنتانیل و آلفنتانیل بر روی پاسخ کاردیو واسکولار هنگام لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه (طرح تحقیقاتی و پایان نامه - سخنرانی نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء مشهد 1385)

4. بررسی مقایسه مدت ،وسعت و عوارض بلوک عصب سیاتیک در حفره پوپلیته به روش خلفی با استفاده از لیدوکایین همراه با فنتانیل در مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه سال 1383 (پایان نامه)

5. بررسی میزان آگاهی کادر درمانی مراکز آموزشی درمانی  شهر کرمانشاه در مورد اهمیت زمان ناشتا بودن بیماران قبل از عمل جراحی انتخابی (طرح تحقیقاتی ،مقاله مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام – دوره سیزدهم – شماره چهارم – زمستان 84 ، دکتر خسرو فرهادی و دکتر ناصر یگانه )

6. بررسی مقایسه ای اثر متو کلوپرامید و گرانی سترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از جراحی کاتاراکت ، دکتر منصور چوبساز- دکتر خسرو فرهادی

7مقا لات خا رجی

         Ahmadi ,a ,Mohammadi, r Schwebel,d  Khazaie,h  Farhadi, kh, Choubsaz, m

Treating Hot Flashes٫ MEDICAL ACUPUNCTURE Volume 20, Number 3,

دکترعلی کرباسفروشان

دکترعلی کرباسفروشان

 

 

متولد1349 تربت جام ایران


 

 

                  

                 استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه

  

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه (1377-1374): دانشکده پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران

 

دکترای پزشکی عمومی (1374-1366): دانشکده پزشکی ,  دانشگاه علوم پزشکی تهران , ایران


                         

سوابق کاری:

بیام آور بهداشتی دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه-شهرستان صحنه-اطاق عمل بیمارستان معاون(1379-1377)

همکار آموزشی کروه بیهوشی–دانشکده بزشکی-دانشکاه علوم بزشکی(1381-1379)

رییس بخش بیهوشی-بیمارستان جهارمین شهید محراب-دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه(1381-1379)

رییس بخش بیهوشی-بیمارستان معتضدی-دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه-(1387-1381)

استادیار کروه بیهوشی-از سال 1381-دانشکده بزشکی-دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه

معاون آموزشی کروه بیهوشی-دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه از سال 1386

 ریاست مرکز آموزشی درمانی معتضدی-دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه(1387-1384)

تاسیس بخش زایمان بی درد-از( 1/5/1385) در مرکز آموزشی درمانی معتضدی-دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه

 

 

 

آموزش دستیاران کروه بیهوشی-دانشکده بزشکی دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه-از سال 1379

آموزش جراحی و بیهوشی-دانشجویان رشته بزشکی دانشکاه علوم بزشکی از سال 1379در هر ترم

آموزش دانشجویان ,کارورزان,رشته بزشکی و دستیاران سایر کروههای تخصصی بزشکی-دانشکده بزشکی دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه در مورد احیا یا مراقبتهای حین و بعد از آن و تازه های احیا قلبی عروقی در بزرکسالان

آموزش دانشجویان,کارمندان و دستیاران و برسنل دانشکاه در کارکاه احیا نوزاد-در دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه از سال 1379

آموزش دستیاران و ماماها و مادران باردار –در رابطه با زایمان بی درد و کاربرد و روشهای دارویی و هیبنوتیزم  در آن از سال 1384


                                                                   

مقالات فارسی:

 (1

علی کرباسفروشان٫ منصور چوبساز٫غلامرضا سعدالدین

بررسی اثررمی فنتانیل بر فشار خون و ضربان قلب مادران و اپگار نوزادان در هنگام القا بیهوشی عمومی در سزارین انتخابی.مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

 سال بیست و هشتم٫ دوره دوم ٫شماره 56 ٫سال٫1385صفحه 39-34

 

 

 

 بررسی مقایسه ای افزودن غلظت های مختلف بیکربنات سدیم به لیدوکائین داخل کاف لوله تراشه در کاهش سرفه٫ زور زدن و لارنگو اسپاسم متعاقب خروج لوله تراشه اولین کنگره بین المللی بیهوشی چشم پزشکی٫تهران٫بهمن 1386

 

 

 

1)      احیاء نوزادان

2)      آشنائی با روشهای آماری SPSS

3)       آموزشی احیاء قلبی ریوی

4)      اخلاق در پژوهش های بالینی

5)      آشنایی با بانکهای اطلاعاتی ومنابع الکترونیکی

6)      داوری ونقد مقاله

7)      طرح درس بالینی

8)      روش تحقیق مقدماتی

9)      ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی

   10) نگارش وارائه مقالات پزشکی

 11)آشنایی با نرم افزار PowerPoint - PDF

 12)پزشکی مبتنی بر شواهد

 13)درمان هیبنوتیزمی و کاربرد آن در زایمان بی درد

 

 

 

دکتر پریسا گلفام

دکتر پریسا گلفام، استادیار بیهوشی

محل اخذ پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1375

محل اخذ دکترای تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1378

مقالات چاپ شده:

    گزارش مورد:

1- گزارش یک مورد پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک دربارداری مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شماره 54 سال 1385

                          2   -  Appendicovesical fistula :a rare complication of appendicitis

                                   ACTA Medica Iranica  vol: 46 No:2 (2008)

3-کارسینوم اپیدرمویید در زمینه سینوس پایلونیدال

دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور شماره 63 سال 1385

مقاله:

1-    مقایسه تاثیر دیلیتیازم و نیتروگلیسیرین موضعی بر درمان فیشر انال مزمن دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور

 

 

 

 

 

1-آموزش به بیمار در بیحسی های منطقه ای- همایش اموزش به مدد جو 24-25 اردیبهشت 1381

2-    بیدردی با کنترل بیمار –همایش پرستاری مامایی6-8 اسفند 1380

3-تازه های کنترل درد در ضایعات پری امپولری

سمینار دو روزه ضایعات پری آمپولری 26-27 بهمن 1383

4-لزوم انجام کولونوسکوپی دربیماران با خونریزی روشن انال مزمن

کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 10-13 خرداد 1387

5-رویکرد به درمانهای غیر جراحی درکیست هیداتید کبد

کنگره جامعه متخصصین داخلی ایران 25-28 سال 1386

 

 

 

 

پوستر :

1-prophylactic gasterogegenostomy in unresectable priampullary carcinoma

کنفرانس منطقه ای ( آسیایی اقیانوسیه ) پیشگیری از سرطان 5-7 اردیبهشت 1384

 

2- تاثیر روغن زیتون بر رفع علایم ریفلاکس پس از گاسترکتومی

کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران سال 1386

 

 

 

 

پایان نامه:

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی:

 

 

 

2-مقایسه اثرات پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر وضعیت بالینی نوزادان حاصل از سزارین، 1385

  مشاوره:

بررسی فراوانی مصرف مواد مخدر در بیماران کاندید جراحی الکتیو بستری در مراکز آموزشی درمانی طالقانی و امام خمینی در سه ماهه اول سال 81، 1381.

 

طرح پژوهشی:

 

 

 

بررسی تاثیر و مدت بی دردی ترکیب سوفنتانیل و بوپیواکایین با و بدون اپینفرین در زایمان، 1387.

 

1-تاثیر تجویز فنتانیل بر آبکار نوزاد متولد شده از طریق سزارین، 1383،

دکترغلامرضامحسنی

دکتر غلامرضا محسنی

 

استادیار

09181311734

-تاریخ شروع بکارآموزشی:مهرماه

1376

عمومی،دستیاری،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  

 

  84-83 و83-82

  -رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)  82- 1378

 در دست انجام 2 عدد                                                                          

 

مقالات چاپ شده در نشریات  داخلی 3یا 4عدد                                                                                              باهماهنگی دانشگاه( کامل نشده است)    ماساچوست  کتاب ترجمه مراقبت های ویژه 

                                      مدیر نمونه سالهای 82و84     

شرکت در کنگره های بین المللی داخلی با سخنرانی یا پوستر بیشتر از 12عدد

-تعداد پایان نامه های انجام شده14 عدد                                                           

پزشک نمونه سالهای 83و87نظام پزشکی استان

-رئیس بیمارستان طالقانی  86- 1382

 

-عضوهیئت پره برد امتحانات دستیاری وزارت بهداشت ودرمان در سالهای تحصیلی

دکتر میترا یاری

 


 

 

دکتر میترا یاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

استادیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه

آدرس: کرمانشاه ـ سرخه لیژه ـ بیمارستان امام رضا(ع)

 

Kermanshah university  of medical sciences

 

سوابق تحصیلی:

ـ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، سال 1372

ـ بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، سال 1383

 

مسئولیت‌های آموزشی:

ـ تدریس در دانشکده پیراپزشکی (کارشناسی بیهوشی)

ـ  تدریس در دانشکده پزشکی جهت آموزش تئوری دانشجویان رشته پزشکی در مقطع کارآموزی و کارورزی

ـ آموزش عملی کارورزان رشته پزشکی در زمینه احیا قلب و ریه، انتوباسیون

ـ آموزش تئوری و عملی دستیاران رشته‌های مختلف در زمینه کارگاه احیاء قلب و ریه

ـ آموزش تئوری و عملی دستیاران بیهوشی

 

مسئولیت‌های اجرایی:

ـ مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه، از سال 1385 تاکنون

ـ رئیس بخش بیهوشی بیمارستان امام خمینی(ره)  کرمانشاه، از سال 1386 تاکنون

ـ مسئول فنی اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه، از سال 1386 تاکنون

 

 

 

 

 

 

عضویت در کمیته‌ها:

ـ عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از سال 1386 تاکنون

ـ عضو هیأت امنای بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و نماینده ریاست محترم دانشگاه در هیئت امنای بیمارستان امام خمینی (ره)

ـ عضو کمیته پژوهشی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

 

 

سرپرستی پایان نامه‌:

ـ بررسی تأثیر بوپیواکایین داخل صفاتی در لاپاروسکوپیک کوله سیستکتومی(پایان نامه تخصص در حال انجام)

ـ بررسی تأثیر لیدوکایین وریدی بر فشار داخل چشم در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت (پایان نامه تخصص در حال انجام)

مقالات چاپ شده :

ـ ناصر یگانه، بهمن روشنی، میترا یاری. بررسی بلوک تحت ترقوی شبکه بازویی از طریق روش تغییر شکل داده شده Raj. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، سال 25، شماره 47، دوره دوم، شماره3 ، سال 1383.

ـ ناصر یگانه، بهمن روشن، میترا یاری. مقایسه دو روش بیهوشی انفوزیون با هدف کنترل شده و انفوزیون با کنترل دستی با هدایت نمایه دو طیفی (BIS) در بیماران جراحی تمپانوماستوئیدکتومی، مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، سال 29، دوره دوم، شماره 59، شماره 3، سال 1386.

 

طرح‌های تحقیقاتی انجام شده:

ـ مقایسه دو روش بیهوشی انفوزیون با هدف کنترل شده و انفوزیون با کنترل دستی با هدایت دو طیفی (BIS) در بیماران جراحی تمپانوماسیستوئیدکتومی.

 

 

 

 

طرح‌های تحقیقاتی مصوب در حال انجام:

ـ بررسی تأثیر بوپیواکایین داخل صفاتی در لاپاروسکوپیک کوله سیستکتومی

ـ بررسی تأثیر لیدوکایین وریدی بر فشار داخل چشم در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت

ـ تعیین مناسب‌ترین دوز لیدوکایین اینتراتکال به همراه دوزهای مختلف سوفنتانیل

 

ارائه مقالات در کنگرهها:

ـ میترا یاری، ناصر یگانه، بهمن روشنی، منوچهر کریمی. بررسی شیوع میکربی و آنتی بیوگرام پنومونی‌های بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) (سخنرانی و پوستر) ـ  چهارمین کنگره بین‌المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ـ تهران ـ آبان 1384.

ـ ناصر یگانه، بهمن روشنی،‌ میترا یاری. مقایسه انفوزیون پروپوفول و رمی فنتانیل با دو روش هدف کنترل شده و انفوزیون دستی با هدایت BIS در تخفیف پاسخهای فشاری ناشی از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه در جراحی‌های غیر قلبی ـ نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء ـ خراسان ـ آبان 1385.

ـ میترا یاری، ناصر یگانه، خسرو فرهادی، منصور چوبساز.  بررسی آرامبخشی حاصل از (سوفنتانیل ـ پرومتازین) و (میدازولام) پرومتازین در بیماران فیکوامولیسیفیکاسیون (سخنرانی و پوستر)ـ اولین کنگره بین‌المللی بیهوشی در چشم پزشکی ـ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ تهران ـ بهمن 1386.

ـ خسرو فرهادی، محمدجواد نادرسپاهی، منصور چوبساز، فرشته جلالوندی، میترا یاری. مقایسه اثرات بالینی رمی فنتانیل و آلفنتانیل روی پاسخ کاردیوواسکولار به هنگام لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه (پوستر) ـ دهمین کنگره سراسری بیهوشی ایران ـ تبریز ـ‌ مهرماه 1387.

 

شرکت در کارگاهها:

1- کارگاه روش تحقیق مقدماتی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  24 لغایت 28 شهریور 1380.

2- آشنایی با روشهای آماری SPSS ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 17 لغایت 18 خرداد 1384.

3- کارگاه روش تحقیق تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 13 لغایت 14 شهریور 1385.

4- کارگاه روشهای یاددهی و یادگیری در عرصه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 17 لغایت 18 آبان 1385.

5- کارگاه نگارش و ارائه مقالات به زبان فارسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 23 لغایت 24 آبان 1385.

6- نگارش، طراحی و ارائه پوستر به زبان انگلیسی،‌ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 28 آذر 1385.

7-  ترجمه متون به زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 30 آذر 1385.

8- کارگاه نگارش و ارائه مقالات به زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 21 لغایت 22 آذر 1386.

9- کارگاه اخلاق در پژوهشهای بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 23 اسفند 1386.

10- کارگاه آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و استفاده از کتابخانه دیجیتال، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1 لغایت 2 آبان 1387.

11- کارگاه نحوه ارائه شفاهی مقالات انگیسی در خارج از کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 6 لغایت 7 آذر 1387.

ـ ‌ایراد سخنرانی در برنامه مدون احیاء ‌نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 11 آذر 1385.

ـ ایراد سخنرانی در برنامه مدون فوریتهای 1، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 23 اردیبهشت 1385.

ـ ‌ایراد سخنرانی در برنامه مدون مراقبت ویژه 2، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 24 آبان 1386.

جوایز و نشان‌ها:

ـ کسب رتبه اول بورد کتبی کشور در سال 1383.

ـ تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت کسب رتبه اول بورد کتبی کشور در سال 1383.

دکتر ناصر یگانه

 

دکتر ناصر یگانه

 

 

نام : ناصر

نام خانوادگی : یگانه

آدرس محل کار : کرمانشاه ، خیابان باغ ابریشم، مرکزآموزشی درمانی امام رضا(ع)، گروه بیهوشی

شماره تلفن محل کار: 4276309-0831

آدرس منزل: کرمانشاه، خیابان سی متری دوم، خیابان گذرنامه ، کوچه 217- پلاک 66

شماره تلفن منزل : 8359645 -0831

شماره تلفن همراه: 09121459654

پست الکترونیک : nyeganeh@kums.ac.ir

 

 

1- طب عمومی دکتری طب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه     ایران 1370

2- تخصص بیهوشی  دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   کرمانشاه ایران1373

 

 

1- بررسی اپیدمیولوژیک زردی نوزادی در بیمارستان رازی کرمانشاه، مقطع طب عمومی.

2- مطالعه تاثیر تجویز اکسیژن اضافی قبل از القاء بیهوشی بر بروز هیپوکسمی ، مقطع تخصص بیهوشی.

 

 

   از سال 1373 بعنوان عضو تمام وقت هیات علمی دانشکده پزشکی در گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت داشته‌ام.

 تدریس دروس تئوری بیهوشی دانشجویان پزشکی ، دروس تئوری دانشجویان گروه کاردانی و کارشناسی هوشبری، پرستاری و مامایی در دانشکده پیراپزشکی و هم چنین دروس عملی بیهوشی عمومی و ناحیه ای برای دستیاران تخصصی بیهوشی از سال 1373 تاکنون.

ازسال 1373 بمدت  8 سال بعنوان معاون آموزشی گروه بیهوشی (‌4 دوره دو ساله‌) مسئولیت برنامه ریزی و هدایت آموزش دستیاران بیهوشی را عهده دار بوده‌ام.

از سال 1373 تاکنون بمدت 6 سال (‌3 دوره دو ساله‌) عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده‌ام.

از سال 1373 تاکنون راهنمایی و مشاوره 12 پایان نامه تخصصی در رشته های تخصصی بیهوشی و زنان و مامایی و دو پایان نامه در طب عمومی را عهده دار بوده‌ام.

از سال 1373 بمدت 4 سال (‌دو دوره دو ساله‌) ریاست بخش مراقبت‌های ویژه مرکز آموزشی طالقانی کرمانشاه را عهده دار بوده‌ام.

از سال 1373 بمدت 4 سال (‌دو دوره دو ساله‌) ریاست بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی امام‌خمینی کرمانشاه را عهده دار بوده‌ام.

در سال 81 بعنوان دبیر برنامه بازآموزی و سخنران در برگزاری برنامه مدون بازآموزی (‌د‌) ویژه متخصصان بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت داشته‌ام.

در سال 83 بعنوان همکار مجری طرح ارزیابی درون گروهی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت داشته‌ام.

در سال 84 بعنوان مجری اصلی طرح ارزیابی درون گروهی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی فعالیت داشته‌ام.

در سال 83 بعنوان دبیر کارگاه و سخنران در برگزاری کارگاه آموزشی زایمان بدون درد با همکاری سایر همکاران گروه بیهوشی و اساتید گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت داشته‌ام.

در سال های 82 و 83 بعنوان سخنران در برگزاری 2 کارگاه تحت عنوان مهارت های احیاء قلب و ریه ویژه پزشکان عمومی با همکاری سایر اعضاء گروه بیهوشی و قلب دانشگاه فعالیت داشته‌ام.

از سال 73 لغایت 84 بعنوان سخنران در سمینارهای سراسری دانشگاه (‌برنامه‌های مدون و غیر مدون‌) از جمله سمینار سراسری فشار خون‌، سمینار سوختگی، سمینار تروما، سمینار کمردرد، سمینار مسمومیت‌ها‌، سمینار احیاء ویژه اطفال شرکت داشته‌ام.

از سال 73 لغایت 86بعنوان مدرس و سخنران در 26 کارگاه آموزشی تئوری و عملی احیاء نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت داشته‌ام. کارگاههای فوق مخصوص متخصصین رشته های زنان و مامایی، بیهوشی، اطفال، دستیاران رشته های فوق، ماماها، پرستاران بخش‌های ویژه نوزادان و اتاق های عمل زنان برگزار شده است.

در سال 82 بعنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت نموده‌ام.

از سال 73 لغایت 84 بعنوان شرکت کننده در کارگاههای مقدماتی آموزش پزشکی، روش تحقیق مقدماتی، روش تحقیق پیشرفته، کارگاه PBL ، کارگاه OSCE‌، ارزیابی مهارتهای بالینی‌، نگارش و ارائه مقالات پزشکی، نگارش و ارائه مقالات به زبان انگلیسی، تهیه و ارائه پوستر به زبان انگلیسی ، ترجمه متون انگلیسی ، کارگاه SPSS ، کارگاه محیط های چند رسانه ای (Power point) ، طبابت بر اساس شواهد (EBM) وطراحی سئوال و ارزیابی پیشرفت تحصیلی  فعالیت داشته‌ام.

در سال 1385 که برای نخستین بار امتحانات دستیاری به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شد به عنوان مسئول کمیته طراحی سئوال گروه بیهوشی انتخاب و انجام وظیفه نمودم.

ازآبان ماه سال 1386 بعنوان معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان 515 تختخوابی امام رضا(ع) انجام وظیفه نموده ام.

از سال 1386 با حکم وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بعنوان عضو کمیته تشخیص و تایید مرگ مغزی و پیوند اعضا انجام وظیفه نموده ام.

از اردیبهشت سال 86 بعنوان رئیس بخش آی سی یو جراحی بیمارستان امام رضا (ع) فعالیت داشته ام.

در سال 87 با حکم ریاست دانشگاه به عنوان عضو شورای توسعه آموزش دانشگاه انتخاب شدم.

در سال 87 با حکم ریاست دانشگاه به عنوان عضو کمیته راهبردی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه انتخاب شدم.

در تاریخ آذر ماه 87 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه بعنوان عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا انتخاب شدم.

در آبان ماه 87 با حکم ریاست دانشگاه بعنوان عضو اصلی هیئت امنای بیمارستان امام رضا انتخاب شدم.

ازسال 1387 به عنوان عضو اصلی هیئت تحریریه مجله انگلیسی زبان JIVR انتخاب شده و انجام وظیفه نمودم.

تعداد 7 طرح تحقیقاتی مصوب و پایان یافته به شرح زیر توسط اینجانب انجام شده است‌:

1- مطالعه تاثیر بیدردی اپیدورال بر روند زایمان واژینال، مجری اصلی، طول مدت طرح 6 ماه (‌نتایج طرح در مجله پژوهشی طبیب شرق چاپ شده است).

2- بررسی میزان آگاهی و مهارت های کارورزان رشته پزشکی پیرامون اصول و عملیات احیاء‌، مجری اصلی،  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه‌، طول مدت طرح 6 ماه (‌نتایج طرح در مجله پژوهشی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران چاپ شده است. ضمن اینکه نتایج پژوهش بصورت سخنرانی در نخستین کنگره سراسری مراقبت های ویژه در تهران سال 1379 ارائه شده است).

3- مطالعه مقایسه‌ای دو روش بیهوشی وریدی (‌بیهوشی وریدی براساس وزن و بیهوشی وریدی با هدف کنترل شده) در اعمال جراحی تمپانوماستوییدکتومی، مجری اصلی ، بیمارستان امام خمینی کرمانشاه‌، نتایج پژوهش در مجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران به چاپ رسیده است.

4-بررسی مقایسه ای بیهوشی با انفوزیون هدف کنترل شده و بیهوشی متعادل در بیماران جراحی پیوند کلیه(مصوب 28/11/86).

5-بررسی مقایسه ای انفوزیون سوفنتانیل با کنترل غلظت هدف و انفوزیون مرفین با کنترل بیمار در اداره درد حاد بعد از عمل (مصوب 29/2/87).

6-بررسی همبستگی نمایه دو طیفی و غلظت مغزی پروپوفول در سطوح مختلف آرام بخشی (مصوب 2/2/87).

7- بررسی مقایسه ای سوفنتانیل و رمی فنتانیل در مهار پاسخ همودینامیک ناشی از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه(مصوب 5/8/87).

 

 

1- ناصر یگانه‌، بهیه مرادی‌، بررسی میزان آگاهی و مهارت‌های عملی دانشجویان پزشکی پیرامون اصول و عملیات احیاء‌. مجله علمی پژوهشی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران. سال 22، شماره 37‌، سال 1381.

2- ناصر یگانه، بهمن روشنی، خسرو فرهادی، محمد علی حسامی، جاگذاری لوله تراشه دو مجرایی مقایسه بین یافته‌های بالینی و برونکوسکوپیک‌. مجله علمی پژوهشی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران، سال 23، شماره 42، سال 1382.

3- ناصر یگانه، بابک سلیمی، تغییرات مالامپاتی در طول هفته 12 الی 38 حاملگی، کتاب خلاصه مقالات کنگره بیهوشی و مراقبت های ویژه شیراز، سال 1381.

4- بهمن روشنی، ناصر یگانه، مرتضی مناقب، احسان بقایی شیوا، بررسی تاثیر پیش درمانی با پانکورونیوم و آتراکوریوم بر طول اثر سوکسینیل کولین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد، سال 11، شماره 42، سال 1382.

5- خسرو فرهادی، ناصر یگانه، شیرین ایرانفر، بررسی وضعیت تختهای مراقبت های ویژه استان کرمانشاه، کتاب خلاصه مقالات کنگره مراقبت های ویژه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1382.

6- ناصر یگانه، مطالعه تاثیر بیدردی اپیدورال بر روند زایمان، مجله علمی پژوهشی طبیب شرق (‌دانشگاه علوم پزشکی زاهدان) شماره 6، سال 1383.

7- ناصر یگانه، بهمن روشنی، میترا یاری، بررسی تاثیر بلوک تحت ترقوی به روش تغییرشکل یافته Raj ، مجله علمی پژوهشی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران، سال 25، شماره 47، سال 1383.

8- ناصر یگانه، شمس وزیریان، محمد محمدنژاد، بررسی تاثیر پیش درمانی با کتامین خوراکی در بیماران جراحی اطفال، مجله علمی پژوهشی بهبود، سال 9، شماره 2 ، سال 1384.

9- کتاب تصمیم گیری در بیهوشی به روش الگوریتمیک‌، ناصر یگانه‌، بهمن روشنی، ترجمه، نشر جامعه نگر، تهران، ایران، 1382 .

 

 

11- Ahmadi A, Mohammadi R, SchwebelDC, Yeganeh N, Hassanzadeh M, Bazargan S. Psychiatric disorders (Axis I &II)  and self immolation: A case control study from Iran. Journal of Forensic Sciences. Under press.

12- Ahmadi A, Mohammadi R, SchwebelDC, Yeaganeh N, Sourosh A, Bazargan S. Familial risk factors for self immolation: A case control study. Journal of Womwn Health. Under press.

13- Ahmadi A, Mohammadi R, SchwebelDC, Khazaie H, Yeganeh N, Almasi A. Demographic risk factors of self immolation: A case control study. BURN. Under  press.

14- Ahmadi A, Schwebel DC, Yeganeh N, Roshani B, Yari M.Wet cupping in Iranian traditional medicine. Alternative and complementary medicine 2008; 14: 208-211.(letter to editor)

15- مطالعه مقایسه‌ای دو روش بیهوشی وریدی (بیهوشی وریدی بر اساس وزن و بیهوشی وریدی با هدف کنترول شده) در اعمال جراحی تمپانوماستوئیدکتومی، مجله علمی پژوهشی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران سال 27 شماره 57، سال 1386.

 

در سال 73 بعنوان نخستین دستیار تخصصی فارغ التحصیل شده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بعنوان پزشک منتخب از طرف ریاست محترم جمهوری وقت مورد تقدیر و تشویق و دریافت هدیه قرار گرفتم.

در سال 79 از طرف ریاست محترم وقت دانشگاه بخاطر حسن انجام وظیفه مورد تقدیر و تشویق کتبی همراه با درج کتبی در پرونده قرار گرفته‌ام.

در سال 86 از طرف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعنوان پزشک نمونه استان انتخاب شدم.

تشویق ها و تقدیرها

 

 

 

10-Yeganeh N, Roshani B. A BIS guided comparison of target-controlled versus manually-controlled infusion of propofol and remifentanil for attenuation of pressor response to laryngoscopy and tracheal intubation. JRMS 2006; 11(5): 302-308.

     کتاب و مقالات چاپ شده در مجلات پژوهشی به شرح زیر می‌باشند:

سوابق آموزشی و پژوهشی

پایان نامه های دوران تحصیل

سوابق تحصیلی