دانشجویان

 

 بخش قلب یکی از گروههای فعال دانشگاه علوم پزشکی می باشد که دانشجویان پزشکی در سه مقطع  کارآموزی کارورزی و دستیاری  در (رشته های قلب و عروق ، بیهوشی ، اطفال ، جراحی و داخلی)  به این بخش مراجعه نموده و از حضور اساتید این گروه بهره مند می گردند. علاوه بر دانشجویان شاخه پزشکی دانشجویان رشته های مختلف پیراپزشکی ( پرستاری ، پرستاری ارشد ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، هوشبری، کاردانی اتاق عمل ، فوریتهای پزشکی و بهیاری ) نیز همراه با مربیان خود در بخشهای مختلف قلب به امر آموزش می پردازند که دانشجویان نیز از اطلاعات اساتید گروه قلب بی بهره نمی مانند و در بخشهای آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی  از حضور متخصصین محترم بهره لازم را می برند.