تسهیلات و خدمات

 

 

- امکانات رفاهی

 

 

پاویون دستیاران خانم

پاویون دستیاران آقا

تعداد اتاق های اختصاصی دستیاران رشته موردنظر

1

4

تعداد متوسط تخت های موجود در هر اتاق

2

2

خط تلفن مجز ا برای هر اتاق

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

نمازخانه

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

اتاق مطالعه

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

اتاق ناهار خوری

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

سروغذا در پاویون

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

آشپزخانه

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

حمام

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

سرویس بهداشتی

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

 


 

- کتابخانه

 

الف – ساعت کار: از 5/7 صبح تا 8 شب

قسمت مرجع      : بانک های اطلاعاتی دارد

قسمت مطالعه     :  دارد

ب – کتابهای مرجع امتحانات دانشنامه تخصصی ( اختصاصی شود)

 

نام کتاب

مولف

چاپ مورد نظر

تعداد

Nelson,Textbook of Pediatrics

Behrman,kilegman

2000

تاآخرین چاپ موجوداست

معتضدی 2نسخه

شهیدفهمیده2نسخه

امام رضا 10 نسخه

Principls and Practice of Pediatrics

Frank A oski

1999

امام رضا 10 نسخه

شهیدفهمیده 1 نسخه

Helping Mother's to Breast feed

Savage king

1992

نداریم

Breast Feeding

Routh Lawrence

1999

امام رضا2 نسخه

معتضدی 2نسخه

 

پ ) سایر کتابهای مرجع موجود در زمینه های تخصصی  کودکان با ذکر آخرین سال انتشار

 

 

زمینه تخصصی مورد نظر

نام کتاب و مولف

سال انتشار

تعداد

اعصاب کودکان

weiner

2003

1نسخه

ایمونولوژی  وآلرژی کودکان

1-  Wolf

2- نلسون

2004

2008

1نسخه

14دوره

بیماریهای کلیه

1-Avner

2004

1نسخه

پرتوشناسی  تشخیصی کودکان

Caffey

2004

1 دوره

جراحی کودکان

1-Ashcraft

2-Onille

2000

1998

4 نسخه

3 دوره

خون و سرطان کودکان

Pizzo

2006

2نسخه

روماتولوژی کودکان

Cassidy

2005

1نسخه

روانپزشکی کودکان

Lewis

1996

1نسخه

گوارش کودکان

Shchy& Sokal

2001

2نسخه

عفونی کودکان

Feigin

2004

1 دوره

غددکودکان

1-Wiliams

2-Sperling

2003

2002

3نسخه

3 نسخه

قلب کودکان

Moss& Adams

2001

3 نسخه

اورژانس اطفال

1-Fleisher

2- Strange

2004

2004

1نسخه

1نسخه

نوازدان

Avery

2005

1نسخه

 


                      امکانات کمک آموزشی

 

الف-سالن اجتماعات

دارد R       ندارد £

ب-بخش سمعی وبصری بیمارستان

 

دستگاه اسلاید

دارد R       ندارد £

دستگاه اورهد

دارد R       ندارد £

دستگاه اپک

دارد R       ندارد £

دستگاه ویدیو

دارد R       ندارد £

تلویزیون

دارد R       ندارد £

امکانات تهیه عکس

دارد R       ندارد £

امکانات تهیه اسلاید

دارد R       ندارد £

مجموعه CD آموزشی

دارد R       ندارد £

پ-زیراکس (اختصاصی برای استفاده آموزشی)

دارد R       ندارد £

ت- امکانات رایانه ای

دارد R       ندارد £

ث-امکانات رایانه ای بادسترسی به شبکه های اطلاع رسانی

دارد R       ندارد £

ج-بایگانی کدبندی شده (بیمارستان)

دارد R       ندارد £

چ-بایگانی کامپیوتری

دارد R       ندارد £