گروه آموزشی اطفال

مدیرگروه : دکتر میترا همتی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 
دکتر سیدزاده

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

کلیه اطفال

استاد

فوق تخصص

sa_seyedzadeh@kums.ac.ir
 
dr.mitra hemmati.en

دکتر میترا همتی

اطفال

دانشیار

دکتری تخصصی

mitra_hemati@kums.ac.ir
 
dr.keyghobad ghadiri.en

دکتر کیقباد قدیری

بیماریهای عفونی اطفال

استاد

فوق تخصص

kghadiri@kums.ac.ir
 
cv دکترهما بابایی

دکتر هما بابایی

نوزادان

استاد 

فوق تخصص

 
homa_babaei@kums.ac.ir

دکتر سیمین قینی

اطفال

دانشیار

دکتری تخصصی

 
s.gheini@kums.ac.ir
دکتر اکرمی پور

دکتر رضا اکرمی پور

خون و سرطان اطفال

دانشیار

فوق تخصص

rakramipour@kums.ac.ir
 

دکتر سهیلا رشادت

اطفال

دانشیار

دکتری تخصصی

 
sreshadat@kums.ac.ir
دکتر جلیلی

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب اطفال

استادیار

فوق تخصص

za_jalili@kums.ac.ir
 

دکتر محمدرضا گلپایگانی

خون و سرطان اطفال

استادیار

فوق تخصص

 
golpayegani@kums.ac.ir

دکتر مصطفی صدیقی

مغز و اعصاب اطفال

استادیار

فوق تخصص

 
m.sedighi@kums.ac.ir

دکتر مازیار وکیلی امینی

نوزادان

استادیار

فوق تخصص

mzvakilia@kums.ac.ir
 

دکتر محمود قاسمی

غدد اطفال

استادیار

فوق تخصص

mahmoud.ghasemi@kums.ac.ir
 

دکتر هادی محسن پور

نوزادان

استادیار

فوق تخصص

 
h.mohsenpour@kums.ac.ir

دکتر هومن داریوشی

قلب اطفال

استادیار

فوق تخصص

 
h.darioushi@kums.ac.ir

دکتر غلامرضا یوسفی

گوارش اطفال

استادیار

فوق تخصص

gh.yousefi@kums.ac.ir
 

دکتر محمدرضا توحیدی

کلیه اطفال

استادیار

فوق تخصص

mr_tohidi@kums.ac.ir
 

دکتر رضا حبیبی

عفونی کودکان

استادیار

فوق تخصص

r_habibi@kums.ac.ir
 

دکتر علی کرامتی

کودکان

استادیار

دکتری تخصصی

taftan99@yahoo.com 
  دکتر ساره فرشادفر  نوزادان  استادیار  فوق تخصص