پیام مدیر گروه

پیام مدیرگروه

 

گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دو بیمارستان امام رضا(ع) ومعتضدی فعالیت آموزشی درمانی خود را انجام میدهد این گروه دارای بخشهای فوق تخصصی خون وانکولوژی –نفرولوژی-عفونی –نوزادان وگوارش می باشد.

-این گروه هر سال 3نفر دستیار جهت تخصص اطفال و 1 نفر فلوشیپ جهت فوق تخصصی نفرولوژی می پذیرد درحال حاضر 12 نفر دستیار دکتری تخصصی و2 نفر فلوشیپ نفرولوژی مشغول آموزش هستند.

-هرسه ماه یک بار کارورزان و کارآموزان جهت دوره آموزشی به بخش اطفال می آیند .

-گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با داشتن دونفر هیئت علمی فوق تخصصی نوزادان درتلاش است بزودی رشته فوق تخصصی نوزادان را نیز راه اندازی نماید.

انشاءا...