نشانی :

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) طبقه دهم ضلع غربی بخش عفونی

تلفن : (0831) 10-4276301

فاکس : (0831) 4276315

 

 


اساتید

موبایل

Email

1

دکتر علیرضا جانبخش

----

A Janbaksh@yahoo.com

2

دکتر ماندانا افشاریان

----

Dr. Afsharian@yahoo.com

3

دکتر فیض اله منصوری

----

FMAMANSOURY@yahoo.com

4

دکتر سیاوش وزیری

----

Vaziri5@yahoo.com

5

دکتر بابک صیاد

----

Babak sayad@yahoo.com

6

دکتر بهزاد مهدویان

----

Bmahdavian@yahoo.com

7

دکتر احسان ملکیان زاده

----

e.malekianzadeh@yahoo.com