پیام مدیر گروه

 

دپارتمان بیماریهای عفونی و گرمسیری در حال حاضر با پنج نفر عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری در محل بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه مستقر بوده و از سال 1373 اقدام به پذیرش دستیار تخصصی نموده و تاکنون 25 نفر متخصص بیماریهای عفونی را تحویل جامعه پزشکی داده است. این بخش در حال حاضر با 32 تخت فعال در طبقه دهم بیمارستان یکی از آموزشی ترین بخش های بیمارستانی بوده و دراردیبهشت 1387 موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره مطهری برای ارائه فرآیند آموزش از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گردیده است و همچنین با انتشار مقالات زیادی در مجلات داخل و خارج یکی از دپارتمانهای فعال در زمینه های پژوهشی بحساب می آید. در حال حاضر در این بخش 11 دستیار تخصصی در سالهای مختلف و انترن و دانشجوی پزشکی به فراگیری مشغول هستند. ظرفیت پذیرش دستیار سالیانه 3 نفر می باشد.

امید است بازدید کنندگان از نظرات اصلاحی و پیشنهادهای خود ما را بهره مند سازند.