گروه آموزشی داخلی

مدیرگروه : دکتر سیدوحید جاسمی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 
Dr Mozaffar Aznab12345   

دکتر مظفر ازنب

آنکولوژی‏، هماتولوژی

استاد

فوق تخصص

 
m_aznab@kums.ac.ir
CV Dr zobeiri1   

دکتر مهدی زبیری

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

mzoberi@kums.ac.ir
 
دکتر جویباری جدید

دکتر تورج احمدی جویباری

داخلی

دانشیار

دکتری تخصصی

t.ahmadijouybari@kums.ac.ir
 

دکتر علی معینی

بیماریهای ریه

استادیار

فوق تخصص

a_moeeni@kums.ac.ir
 
عطایی
دکتر ماری عطایی   داخلی دانشیار   دکتری تخصصی
mari.ataee@kums.ac.ir
 

دکتر همایون بشیری

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

h.bashiri@kums.ac.ir

hamidomrani

دکتر حمیدرضا عمرانی

نفرولوژی

دانشیار

فوق تخصص

hamidomrani@kums.ac.ir
 

cvدکتر مهر علی رحیمی

دکتر مهرعلی رحیمی

غدد درون ریز و متابولیسم

استاد

فوق تخصص

 
ma_rahimi@kums.ac.ir
بیتا انوریCV

دکتر بیتا انوری

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 
banvari88@kums.ac.ir

سیما گل محمدی

دکتر سیما گل محمدی

کلیه بالغین

استادیار

فوق تخصص

s.golmohammadi@kums.ac.ir
 
 
cvشیرین عصار.pdf
دکتر شیرین عصار  روماتولوژی   استادیار  فوق تخصص sh_asar@kums.ac.ir 

دکتر رزیتا ناصری

غدد بزرگسالان

دانشیار

فوق تخصص

 
roz_naseri@kums.ac.ir

دکتر سید وحید جاسمی

ریه بزرگسالان

استادیار

فوق تخصص

sv_jasemi@kums.ac.ir
 

دکتر مهرداد پاینده

آنکولوژی‏، هماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

m_payandeh@kums.ac.ir
 

دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

استادیار

فوق تخصص

n.asadi@kums.ac.ir
 

دکتر سمیرا یارمحمدی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر نیلوفر همتی

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

niloufar.hemmati@kums.ac.ir
 

دکتر مژگان مرادی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر مهران پورنظری

 

روماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

 
  دکتر روناک نعلینی  خون و سرطان بالغین   استادیار  دکتری تخصصی   
  ژاله دیناری  گوارش و کبد بالغین  استادیار   دکتری تخصصی   
 

دکتر پرویز صوفیوند

  

روماتولوژی  استادیار   فوق تخصص   
 

دکتر مهدی سلیمی

  

بیماریهای ریه  استادیار  فوق تخصص   
  دکتر کارون شاه ابراهیمی   غدد   استادیار  فوق تخصص   

دکتر فاطمه هیچی

داخلی

روماتولوژی

استادیار

دکتری تخصصی