اعضای هیئت علمی و کارکنان

 گروه آموزشی داخلی

مدیرگروه : دکتر سیدوحید جاسمی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

Dr Mozaffar Aznab12345

دکتر مظفر ازنب

آنکولوژی‏، هماتولوژی

دانشیار

فوق تخصص

 
m_aznab@kums.ac.ir

دکتر مهدی زبیری

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

mzoberi@kums.ac.ir
 

CV- KESHAVARZ

دکتر علی اصغر کشاورز

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

 
akeshavarz@kums.ac.ir

رزومه دکتر جویباری.docx95

دکتر تورج احمدی جویباری

داخلی

دانشیار

دکتری تخصصی

t.ahmadijouybari@kums.ac.ir
 

دکتر علی معینی

بیماریهای ریه

استادیار

فوق تخصص

a_moeeni@kums.ac.ir
 
عطایی دکتر ماری عطایی   داخلی دانشیار   دکتری تخصصی
mari.ataee@kums.ac.ir
 

CVدکتر سید جعفر 1نوابی


دکتر سید جعفر نوابی

داخلی

دانشیار

دکتری تخصصی

jafarnavabi@kums.ac.ir
 

دکتر همایون بشیری

گوارش

دانشیار

فوق تخصص

h.bashiri@kums.ac.ir

hamidomrani

دکتر حمیدرضا عمرانی

نفرولوژی

دانشیار

فوق تخصص

hamidomrani@kums.ac.ir
 

cvدکتر مهر علی رحیمی

دکتر مهرعلی رحیمی

غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار

فوق تخصص

 
ma_rahimi@kums.ac.ir
بیتا انوریCV

دکتر بیتا انوری

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 
banvari88@kums.ac.ir

سیما گل محمدی

دکتر سیما گل محمدی

کلیه بالغین

استادیار

فوق تخصص

s.golmohammadi@kums.ac.ir
 
 
cvشیرین عصار.pdf
دکتر شیرین عصار  روماتولوژی   استادیار  فوق تخصص sh_asar@kums.ac.ir 

دکتر رزیتا ناصری

غدد بزرگسالان

دانشیار

فوق تخصص

 
roz_naseri@kums.ac.ir

دکتر سید وحید جاسمی

ریه بزرگسالان

استادیار

فوق تخصص

sv_jasemi@kums.ac.ir
 

دکتر مهرداد پاینده

آنکولوژی‏، هماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

m_payandeh@kums.ac.ir
 

دکتر نادیا اسدی

نفرولوژی

استادیار

فوق تخصص

n.asadi@kums.ac.ir
 

دکتر سمیرا یارمحمدی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر نیلوفر همتی

داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

niloufar.hemmati@kums.ac.ir
 

دکتر مژگان مرادی

بیماریهای داخلی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر مهران پورنظری

روماتولوژی

استادیار

فوق تخصص

 

دکتر فاطمه هیچی

داخلی

روماتولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

 
 

دکتر روناک نعلینی

خون و سرطان بالغین 

 استادیار  دکتری تخصصی  
 

ژاله دیناری

 گوارش و کبد بالغین استادیار    دکتری تخصصی  
   دکتر پرویز صوفیوند روماتولوژی
استادیار
فوق تخصص