گروه آموزشی نورولوژی

مدیرگروه : دکتر داریوش افشاری

 CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 
رزازیان.pdf

دکتر نازنین رزازیان

مغز و اعصاب

دانشیار

دکتری تخصصی

nrazazian@kums.ac.ir
 
افشاری.pdf

دکتر داریوش افشاری علی آبادی

مغز واعصاب

دانشیار

دکتری تخصصی

 
dafshari@kums.ac.ir
Arashbostani.pdf

دکتر آرش بستانی

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

a_bostani@kums.ac.ir
 
Payam sariaslani, .pdf

دکتر پیام ساری اصلانی

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

psariaslani@kums.ac.ir
 
nasrin moradian.pdf

دکتر نسرین مرادیان

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

na_moradian@kums.ac.ir
 
Dr Gharebaghian.pdf 

دکتر هادی قره باغیان آذر

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

 
ha_gharebaghian@kums.ac.ir
cv. hezarkhani .pdf

دکتر  لیلا افشار هزارخانی

مغز  واعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

lafsharh@kums.ac.ir
 
 

دکتر پیام محمدی

نورولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

 
 

دکتر هیوا محمدی

علوم اعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

 

 1- آقای دکتر پژمان یوسف شاهی                          همکار آموزشی

2- آقای دکتر وحید صالحی فر                              همکار آموزشی

3- خانم دکتر فاطمه نمکیان                                همکار آموزشی

4- آقای بهزاد جاسمی                                        همکار درمانی

5- آقای دکتر کیانوش محمد امینی                       همکار درمانی

6- سرکار خانم ها : شهناز مرادی و فریبا مرادی         سوپروایزر آموزشی